Adviescommissie beeldende kunst

De adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving (BKV) adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De adviescommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, inclusief voorzitter. Het college benoemt de commissieleden voor een periode van 2 jaar. 

Advies

De commissie adviseert bijvoorbeeld over de realisatie en het onderhoud van alle gemeentelijke kunstwerken in Maastricht. Maar ook over de artistiek inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen die ingediend worden conform het protocol Kunst in de Openbare Ruimte.

Openbare ruimte

Maastricht telt meer dan honderd kunstwerken in de openbare ruimte; kunstwerken verspreid over de hele stad die voor iedere burger vrij toegankelijk zijn. Bijna dagelijks komen daar nieuwe initiatieven en ideeën bij van burgers en bedrijven. Om kritisch te blijven over wat wij in onze openbare ruimte plaatsen heeft de gemeente Maastricht een Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze commissie adviseert het college over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van artistiek inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen die ingediend worden.

De commissie

De commissie bestaat uit drie leden aangevuld met één lid namens de Welstands-Monumentencommissie. Elk brengen zij ervaring en kennis mee vanuit hun eigen vakgebied.

Uw voorstel

Heeft u een voorstel om te bespreken in deze adviescommissie kunt u een vooroverleg aanvragen. U hoort dan of u aanvraag voor een vergunning kans heeft van slagen. Daarna kunt u uw voorstel indienen. Het voorstel moet in elk geval bevatten: 

  • een schetsontwerp door een professionele kunstenaar
  • een dekkende begroting of kostenoverzicht.

Voorstel vooraf bespreken

Hiervoor kunt u kosteloos manon.bronckers [at] maastricht.nl (een afspraak maken) met de secretaris van de adviescommissie. Uw voorstel wordt dan voorgelegd aan de adviescommissie, mits het compleet is aangeleverd. En u kunt uw voorstel (laten) toelichten en hiermee vragen voorkomen. U bent dit niet verplicht.

Na bespreking brengt de commissie een advies uit, waarna het college van B&W een besluit neemt over uw voorstel. Als het college akkoord gaat met uw voorstel, is het aan u als initiatiefnemer om het productieproces en de vergunningenprocedure op te starten.