Amateurkunst, boekjaarsubsidie

Wilt u boekjaarsubsidie amateurkunst aanvragen? Dat kan tot en met 30 september 2022. 

    Aanvragen

    Wij verstrekken boekjaarsubsidies voor amateurkunsten muziek, zang en toneel. Hiermee willen we de ontwikkeling van kunst en cultuur in Maastricht stimuleren.

    U kunt de boekjaarsubsidie online aanvragen.  Aanvragen die na 30 september 2022 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.