Amateurkunst, boekjaarsubsidie

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2020. Aanvragen was mogelijk tot 1 oktober 2019.

Subsidie

Wij verstrekken boekjaarsubsidies voor amateurkunsten muziek, zang en toneel. Hiermee willen we de ontwikkeling van kunst en cultuur in Maastricht stimuleren.

U kunt in aanmerking komen voor een subsidie als:

  • Minimaal 50% van de leden uit Maastricht komt.
  • De vereniging minimaal 2 openbaar toegankelijke optredens per jaar verzorgt.
  • De vereniging het cv (curriculum vitae) van de dirigent of instructeur meestuurt met de aanvraag.