Amateurkunst, projectsubsidie

Wij willen cultuurparticipatie op amateurniveau bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen. Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u hier een projectsubsidie van maximaal € 5.000,- aanvragen.

Aanvragen

Een projectsubsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. 

Wij willen cultuurparticipatie op amateurniveau bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen. De projectsubsidie amateurkunsten is bedoeld voor activiteiten die een sociaal-maatschappelijke impact hebben en/of de artistieke ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie bevorderen. 

Een projectsubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (vrijwilligers)organisaties die actief zijn in en voor Maastricht voor een project of een activiteit (of programma van activiteiten) gericht op het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in en voor Maastricht. 

Voorwaarden

De activiteiten dienen:

  • uitgevoerd te worden in of voor Maastricht; en
  • inclusief te zijn; iedereen dient onbeperkt mee te kunnen doen of meemaken; en
  • afgerond te zijn vóór 1 januari van het jaar volgend op het subsidiejaar; en
  • een sociaal-maatschappelijke impact te hebben en/of de artistieke ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie te bevorderen. 
  • De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing.

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank