Amateurkunst, projectsubsidie

Er is weer budget voor de projectsubsidie amateurkunsten. Binnenkort kunt u hier uw aanvraag projectsubsidie indienen.

Regeling

Wij stimuleren projecten die bijdragen aan de kwaliteit, vernieuwing en de deelname van amateurkunsten. Elke organisatie mag een subsidieaanvraag indienen mits er niet al een boekjaarsubsidie is toegekend. Projectsubsidies voor amateurkunsten worden verstrekt op basis van de Regeling Subsidies Amateurkunsten 2015

 • Het doel van de aanvraag is voor een activiteit in de amateurkunst op het gebied van muziek, zang, dans, theater, audiovisuele kunst, beeldende kunst of literatuur.

  De aanvrager:

  • is een rechtspersoon met rechtsbevoegdheid.
  • is gevestigd in de gemeente Maastricht.
  • streeft ernaar een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
  • heeft geen winstdoelen.
  • heeft geen boekjaarsubsidie ontvangen.

  De activiteit:

  • is eenmalig en afgebakend in tijd.
  • vindt plaats in de gemeente Maastricht.
  • vindt volledig plaats binnen het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank