Herstelfonds Cultuur Maastricht

Om de culturele en creatieve sector tijdens de coronacrisis te ondersteunen heeft de gemeente Maastricht in 2021 een Herstelfonds Cultuur ingericht. Met als doel om de culturele en creatieve sector op korte termijn te behouden en heropenen, en op lange(re) termijn te laten herstellen door het vergroten van de weerbaarheid.

Het Herstelfonds Cultuur Maastricht werkt complementair aan de landelijke specifieke maatregelen en zet in op vier sporen:

 1. Ondersteuning amateurkunstverenigingen (afgerond)
 2. Ondersteuning professionele culturele instellingen (afgerond)
 3. Coronaproof inrichten van locaties (afgerond)
 4. Tijdelijke subsidieregeling 2021-2022
  Een tijdelijke subsidieregeling 2021-2022 die gericht is op innovatie en vernieuwing van de Maastrichtse culturele sector.  Subsidieaanvragen voor activiteiten die in 2021 starten of plaatsvinden moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend. Subsidieaanvragen voor activiteiten die starten of plaatsvinden in 2022 kunnen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 worden ingediend.

Let op: voor het aanvragen van ondersteuning of subsidie uit het Herstelfonds Cultuur gelden per spoor verschillende criteria. U vindt ze in de uitklapmenu's onderaan deze pagina.

Voor wie?

 • Professionele culturele instellingen uit Maastricht
  Professionele kunst: activiteiten behorende tot de podiumkunsten, beeldende kunst en vormgeving, architectuur, audiovisuele kunsten, beroepsmatig beoefend door personen/instellingen die over professionele vaardigheden beschikken.
 • (Een groep van) zelfstandige makers uit Maastricht.
  Zelfstandige maker: zelfstandige ondernemer in de kunst- en creatieve sector.
 • Amateurkunstverenigingen uit Maastricht.
  Amateurkunst: activiteiten behorende tot de podiumkunsten, beeldende kunst en vormgeving, architectuur, audiovisuele kunsten, niet-beroepsmatig beoefend door personen in hun vrije tijd.

Aanvraag waarvoor?

Aanvragen voor ondersteuning in tekorten als gevolg van de coronacrisis (aantoonbare en onderbouwde aanvraag voor acute noodsteun). Projectaanvragen voor een innovatieve en toekomstbestendige culturele sector (vernieuwing in heropstart, heropbouw, wendbaar- en weerbaarheid).

 • Voorwaarde

  De amateurkunstvereniging heeft een bestaande subsidierelatie met de gemeente Maastricht.

  Criterium

  Aantoonbaar en onderbouwd financieel tekort als gevolg van de coronacrisis.

  Welke stukken aanleveren?

  Aanvraagformulier plus beschrijving. Het financieel tekort dient aantoonbaar en onderbouwd te worden weergegeven door middel van aanlevering van de (voorlopige) jaarrekening 2020 en resultaten tot en met 31-5-2021.

 • Voorwaarden
  • De instelling heeft een subsidierelatie met gemeente Maastricht in de afgelopen 4 jaren (structureel/projectmatig).
  • De instelling heeft aantoonbaar meer dan 20% eigen inkomsten per jaar (pre-corona).
  • De instelling heeft (waar mogelijk) gebruik gemaakt van TVL/NOW/tweede steunpakker ministerie van OCW.
  • De instelling heeft aantoonbare aanpassingen en kostenbesparingen binnen de eigen organisatie doorgevoerd.
  Criterium

  Aantoonbaar en onderbouwd financieel tekort als gevolg van de coronacrisis.

  Welke stukken aanleveren?

  Aanvraagformulier plus beschrijving. Het tekort dient aantoonbaar en onderbouwd te worden weergegeven door middel van aanlevering van de (voorlopige) jaarrekening 2020 en resultaten tot en met 31-5-2021.

 • Voorwaarden
  • De aanvraag betreft strikt noodzakelijke aanpassingen/investeringen aan de locatie.
  • De aanvrager stelt eigen en/of derden financiering/middelen beschikbaar voor de aanschaf.
  • De aanpassingen worden uitgevoerd in 2021.
  Criterium

  Een aanvraag betreft cofinanciering van maximaal €15.000 per aanvrager.

  Welke stukken aanleveren?

  Aanvraagformulier plus een voorstel inclusief begroting hoe de locatie aangepast zal worden en wat de noodzaak van deze aanpassing is voor de hoofdactiviteiten van de aanvrager.

 • Voorwaarden
  • De aanvrager is professioneel actief in de sector kunst & cultuur.
  • De aanvrager is gevestigd in Maastricht.
  • De aanvrager ontwikkelt activiteiten met effect op Maastricht.
  • Subsidie wordt verstrekt indien de activiteit het reeds bestaande/reguliere aanbod van de aanvrager overstijgt.
  • De eigen bijdrage moet minimaal 25% van de totale kosten zijn.
  Criteria

  (voldoen aan één of meerdere criteria, maximaal €10.000 per criterium):

  • Experimenten met nieuwe vormen van productie en presentatie: verdienmodellen en publieksbenadering;
  • Stimuleren van opdrachtgeverschap aan zelfstandige makers;
  • Actief betrekken (coproductie) van de amateurkunsten en/of de kunst(vak)opleidingen;
  • Inzetten op innovatie en professionalisering door samenwerking: tussen gezelschappen, instellingen en makers, tussen sectoren, tussen regio’s.
  Welke stukken aanleveren?

  Aanvraagformulier plus projectplan en begroting.

  Let op: Na verzending van uw aanvraag ontvangt u een kopie in uw mailbox. Geen kopie ontvangen? Controleer dan uw spambox.