Professionele kunst, meerjarige subsidies

De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen cultuur kunnen meemaken. Daarom verstrekt de gemeente subsidies voor activiteiten die behoren tot de podiumkunsten, beeldende kunst en vormgeving, architectuur en audiovisuele kunsten. Deze activiteiten moeten beroepsmatig worden beoefend door personen die over professionele vaardigheden beschikken.

Deze subsidies gelden alleen voor activiteiten op het gebied van professionele kunst in de periode 2021-2024 die bijdragen aan het realiseren van de cultuurvisie ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur’ en die passen binnen de functies en de subsidieplafonds zoals vermeld in bijlage 1 van deze subsidieregeling.  De activiteiten moeten worden vastgelegd in een meerjarig bedrijfsplan 2021-2024.

* Rectificatie: bij publicatie ontbrak in Bijlage 1 abusievelijk de functie Klankwerkplaats. Deze is inmiddels toegevoegd.