Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland

Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland, powered by Immens en Podium24

In 2016 werd in samenwerking met Podium 24 en Immens een Award uitgereikt gericht op inclusief werkgeverschap in Maastricht en Heuvelland.

Kandidaten voor de eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland gunnen alle mensen een kans op de arbeidsmarkt en vinden sociale innovatie belangrijk. Ook voor diegenen die extra steun en aandacht nodig hebben om hun plek te vinden.

Definitie: wat bedoelen we met Inclusief Werkgeverschap?

Inclusief werkgeverschap staat voor de mate waarin economische met sociale ontwikkelingen gecombineerd worden: het in dienst nemen en houden van werknemers met inzet naar vermogen, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, mensen in de bijstand, Wajongers of oudere ontslagwerklozen.

Beoordelingscriteria:

Bij de beoordeling let de jury onder andere op de volgende criteria:

  • In hoeverre worden economische met sociale ontwikkelingen gecombineerd; denk aan leefbaarheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden en als belangrijkste inclusief werkgeverschap;
  • In welke mate ontwikkelt het bedrijf zich op deze dimensies. Hierbij wordt gekeken of het gaat om bewuste en structurele activiteiten die ook voor de omgeving zichtbaar/herkenbaar zijn.

Winnaar van de Award voor Inclusief werkgeverschap Maastricht-Heuvelland 2016: Zorgbureau Talent

Sinds 10 jaar koppelt Zorgbureau Talent de dagbesteding van psychiatrische cliënten aan bedrijfsmatige activiteiten. Momenteel werken er meer dan 800 mensen met een beperking binnen het zorgbureau en staat een mensgericht aanpak en ontwikkeling van het individu centraal. Een schoolvoorbeeld van hoe ondernemen met inzet van de doelgroep kan leiden tot substantiële sociaal-maatschappelijke waarde in combinatie met een gezonde bedrijfsexploitatie.

Lees het juryrapport

Jury 2016

De jury bestaat uit:

  • Ton Smeets (voorzitter);
  • Aart van der Gaag;
  • Erwin Janssen.

Sponsoren

Hoofdsponsor: Rabobank Maastricht.
De Awards worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van vele andere sponsoren: gemeente Maastricht, Centrummanagement, Maastricht Marketing, Podium 24, Immens, Maastricht Bereikbaar, Mercedes-Benz Customer Assistance Center, La Bergère Group, Machinefabriek Bosserveld, Business Post, Flora Limburg, Paulissen bakkerijen, MVV, Bisschopsmolen, Boekhandel Dominicanen, de Bijenkorf, Koenen en Co, Gastvrij Maastricht, Van Melick en Maastricht School of Management.

Partners van Maastricht Awards 2016 zijn: L1, WijLimburg, RTV Maastricht, 1 Maastricht, Hout Video, EST.21 en de Klinkhamer Group.