Rabobank Maastricht Starter Award

Rabobank Maastricht Starter Award

Winnaar van de Rabobank Maastricht Starter Award 2016: Vectioneer B.V.

Vectioneer is o.a. werkzaam op het gebied van Systeem Engineering en Robotisering en heeft sinds de start in 2014 opdrachtgevers van wereldfaam aangetrokken, w.o. Warner Bros, Lufthansa. De gerealiseerde omzet en verdiensten zijn gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen en licenties te verkrijgen. Vectioneer onderscheidt zich met een voor de regio uniek bedrijfsconcept, met het vermogen om in korte tijd succesvol grote merken van wereldfaam als klant aan zich te binden, door te werken aan talentontwikkeling voor studenten en niet in de laatste plaats door de economische potentie van dit maak- bedrijf voor de regio.

Lees het juryrapport

Definitie: wat bedoelen we met Maastrichtse Starter?

Voor de meest veelbelovende starter (gestart in of na 2013) die motivatie, innovatie en toekomstvisie ademt.

Beoordelingscriteria:

Bij de beoordeling let de jury onder andere op de volgende criteria:

  • Toekomstvisie en de drijfveren om ondernemer te worden (gestart in of na 2013);
  • Innovatie, vernieuwing en onderscheidend vermogen;
  • Een gezonde bedrijfsvoering op korte en langere termijn en investering in een toekomststrategie, ook voor het personeel.

Jury 2016

De jury bestaat uit:

  • Lou Nelissen (voorzitter);
  • Chris Leenders;
  • Debbie Pool. 

Sponsoren

Hoofdsponsor: Rabobank Maastricht.
De Awards worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van vele andere sponsoren: gemeente Maastricht, Centrummanagement, Maastricht Marketing, Podium 24, Immens, Maastricht Bereikbaar, Mercedes-Benz Customer Assistance Center, La Bergère Group, Machinefabriek Bosserveld, Business Post, Flora Limburg, Paulissen bakkerijen, MVV, Bisschopsmolen, Boekhandel Dominicanen, de Bijenkorf, Koenen en Co, Gastvrij Maastricht, Van Melick en Maastricht School of Management.

Partners van Maastricht Awards 2016 zijn: L1, WijLimburg, RTV Maastricht, 1 Maastricht, Hout Video, EST.21 en de Klinkhamer Group.