Maastricht van morgen

In wat voor stad wilt u in 2040 wonen, werken en leven?  Waar moeten we mee aan de slag? Denk en doe mee!

De gemeente werkt aan het actualiseren van de stadsvisie, de economische visie en de sociale visie. Dat doen we niet alleen maar samen met u. Want in de visies gaan we in op vragen over uw toekomst. In wat voor stad wilt u in 2040 wonen, werken en leven? Wat wilt u graag houden zoals het is? En wat zou u liever veranderen?

Denk en doe mee tot en met zondag 4 juli

We vragen u om met ons mee te denken. Dat kunt u doen op verschillende momenten. In juni geeft u ‘als stad’ huiswerk aan de gemeente. Nadat de gemeente dat huiswerk heeft gemaakt volgt het gesprek over de uitkomsten in september. Ofwel: u zet ons aan het werk. Want uiteindelijk maakt de gemeente op basis van uw huiswerk én dat van anderen een nieuwe stadsvisie.

Uiteraard houden we rekening met de geldende maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. We organiseren activiteiten die online en offline plaatsvinden.  

Stadsvisie, sociale visie en economische visie

De stadsvisie is het overkoepelende document voor alle plannen en projecten waar de stad de komende jaren aan werkt. Dat is geen dichtgetimmerd plan, maar een schets van de toekomst.

afbeelding stadsvisie
Maastricht van morgen

Die stadsvisie wordt uitgewerkt in een nieuwe sociale visie en een nieuwe economische visie. Een typisch sociaal vraagstuk is hoe we zorg en ondersteuning willen organiseren. Een echt economisch vraagstuk is welk soort werkgelegenheid willen we stimuleren? Samen geven deze 5 visies ons richting voor het Maastricht tot 2040. In 2019 en 2020 hebben we de cultuurvisie en de omgevingsvisie vernieuwd.

Potloodschets

Wij beginnen daarbij niet op een groot leeg vel. Het afgelopen jaar is er voorwerk gedaan. Dat kunt u lezen in de Potloodschets Maastricht 2040. In onze Potloodschets staan 3 dingen centraal:

De hamvragen waarop we nu een antwoord willen vinden:

  • Moet Maastricht groeien of stabiliseren?
  • Hoe ziet de binnenstad eruit over 20 jaar?
  • Hoe verdelen we onze schaarse ruimte?
  • Hoe zorgen we dat de zorg betaalbaar blijft?
  • Hoe houden we onze samenleving bij elkaar?
  • Hoe wordt de stad beleefd als er steeds meer online plaatsvindt?

Een voorzet voor onze missie, visie en strategie:

  • Missie: Maastricht is een sociale en saamhorige stad met een hoge kwaliteit van leven, waarin alle inwoners zich thuis voelen, voor de huidige generatie en generaties na ons.
  • Visie: samen werken aan een gezonde stad in een sterke (kennis)regio met een vitale samenleving, om Maastricht nog aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
  • Strategie: een betrouwbare overheid waarbij samenwerken voorop staat en we helder zijn over onze rollen, taken en verantwoordelijkheden.

De trends, ontwikkelingen en uitdagingen die op onze stad en regio afkomen.