afbeelding van meisje met megafoon voor bij Week van de Mensenrechten

Mensenrechten

Beleef de Week van de Mensenrechten in Maastricht! Voor het eerst duiken we 5 dagen lang in de wereld van de mensenrechten. Op deze pagina vindt u alle activiteiten en informatie. Kom langs en laat u inspireren. Samen staan we voor mensenrechten.

Activiteiten tijdens de week van de mensenrechten

Van 22 tot en met 26 mei 2023 vinden op verschillende plekken in de stad activiteiten plaats. Allemaal activiteiten met aandacht voor mensenrechten, voor jong tot oud. Over het verleden, het heden en de toekomst. Elke dag is er een thema. 

 • Maandag: Wij zijn allemaal mensenrechtenverdedigers
 • Dinsdag: Shelter City
 • Woensdag: Toekomst
 • Donderdag: Buurt
 • Vrijdag: Vrede.

De activiteiten zijn gratis. Een aantal activiteiten is besloten of op uitnodiging. Dit staat in de titel van de activiteit. Als u zich moet aanmelden, staat dit erbij.

Overzicht activiteiten

 • De Maastrichtse Mensenrechtenweek wordt geopend met specifieke aandacht voor mensenrechten in Nederland. Burgemeester Penn-te Strake opent en spreekt over onder andere Shelter City, gevolgd door:

  • Een toespraak van Pamela Habibovic, rector magnificus Universiteit Maastricht
  • Een toespraak van Wytze van der Woude, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, over de geschiedenis van de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het jubileum en de recente wijziging van de Grondwet
  • Een toespraak van Jacobine Geel, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens, over mensenrechten op lokaal niveau rond het thema armoede
  • Een toespraak van Jan de Vries, mensenrechtenjurist, over het recht op huisvesting, dakloosheid en het maatschappelijk middenveld in Nederland
  • Een vraaggesprek onder leiding van wethouder Anita Bastiaans.

  Deze activiteit is op uitnodiging.

  • Wanneer: maandag 22 mei, 16.00 – 18.00 uur
  • Waar: Stadhuis
 • Deze activiteit is vrij toegankelijk, de film is in het Engels. Meer informatie volgt.

  • Wanneer: maandag 22 mei, 19.30 – 22.00 uur
  • Waar: The InnBetween, Capucijnenstraat 122
 • Elk jaar ontvangt Shelter City - Maastricht 2 mensenrechtenverdedigers uit verschillende delen van de wereld. Tijdens deze tentoonstelling maakt u kennis met mensenrechtenverdedigers die de afgelopen jaren Maastricht hun thuis hebben genoemd. Daarnaast zetten we Maastrichtenaren en organisaties in het zonnetje die zich inzetten voor meer gelijkheid. De tentoonstelling nodigt uit om na te denken over uw rol in het streven naar een rechtvaardige samenleving en om samen met andere bezoekers te reflecteren op de rol van mensenrechten (zowel lokaal als wereldwijd).

  Deze activiteit is vrij toegankelijk.

  • Wanneer: opening dinsdag 23 mei, 16.00 uur
  • Waar: Het Beihuis, winkelcentrum Brusselsepoort

  U kunt de tentoonstelling tot en met 18 juli in Het Beihuis bezoeken. Daarna is de tentoonstelling op andere plekken in Maastricht te zien. Deze locaties worden later bekendgemaakt.

 • Gastles voor studenten van het Vista College over vooroordelen en discriminatie. Stereotypen zijn soms handig in het dagelijks leven, maar kunnen ongewenste en onbewuste effecten hebben. Studenten leren interactief over onder andere: wat stereotypering voor gevolgen kan hebben voor individuen en groepen, wat discriminatie is en wanneer vooroordelen overgaan in discriminatie. Ook ervaren studenten via Virtual Reality hoe belangrijk het is om zichzelf te kunnen zijn zonder zich zorgen te maken over de eigen veiligheid of die van mensen om zich heen. En zonder dat huidskleur, herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging ertoe doen.
   
  Deze activiteit is besloten.
   

  • Wanneer: dinsdag 23 mei, 12.45 - 15.15 uur
  • Waar: Vista College
 • Maak samen met een gids een wandeling langs woonhuizen van gedeporteerde en vermoorde Joods inwoners van Maastricht in de Tweede Wereldoorlog. Bij deze huizen liggen struikelsteentjes (vierkante steentjes) als blijvende herinnering aan deze slachtoffers.

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Nederlands. De wandeling is toegankelijk voor mensen met een beperking.

  Graag uiterlijk 22 mei aanmelden door een e-mail te sturen naar mensenrechten [at] maastricht.nl.

  • Wanneer: Dinsdag 23 mei, 13.30 – 15.00 uur
  • Waar: verzamelen aan de voorkant van het Stadhuis Maastricht
 • Een panel van mensenrechtenexperts reflecteert op de rol van mensenrechtenverdedigers in de wereld. Rechter Alapini-Gansou van het Internationaal Strafgerechtshof zet zich al decennialang in om de situatie van mensenrechtenverdedigers te verbeteren. Zij gaat in op haar ervaring en de uitdagingen waar mensenrechtenverdedigers voor staan. Daarna wordt, onder leiding van Roland Moerland (directeur Mensenrechtencentrum) verder gereflecteerd op deze uitdagingen, de mogelijke oplossingen en wat wij kunnen doen om mensenrechtenverdedigers te helpen en beschermen. Het panel bestaat naast Alapini-Gansou uit Sebastiaan van der Zwaan (directeur Justice en Peace Nederland en mede-oprichter Shelter City) en de Shelter City-gast.

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Engels.

  • Wanneer: dinsdag 23 mei, 19.00 – 21.00 uur
  • Waar: Rechtenfaculteit, Statenzaal (ingang Bouillonstraat 1-3)
 • Op interactieve wijze maken leerlingen uit groep 7 en 8 kennis met vooroordelen, verdraagzaamheid, een diverse samenleving en discriminatie. Leerlingen leren respectvol(ler) met elkaar om te gaan. Doel is pestgedrag en uitsluiting te verminderen.

  Deze activiteit is besloten.

  • Wanneer: woensdag 24 mei, 9.00 – 12.00 uur
  • Waar: Basisschool Scharn
 • Als we het over mensenrechten hebben, kijken we vaak vooruit maar nauwelijks verder dan onze generatie. Hoe kunnen we het heden zo goed mogelijk gebruiken om het menselijk leven in de toekomst te behouden? Universiteit Maastricht stelde de Maastricht Principles op, waarin mensenrechten van toekomstige generaties worden beschreven. Deze principes worden tijdens het debat van Studium Generale toegelicht en besproken. 

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Engels.

  Meer informatie en aanmelden via de website van Maastricht University.

  • Wanneer: woensdag 24 mei, 20.00 – 22.00 uur
  • Waar: Boekhandel Dominicanen, Dominicanerkerkstraat 1

   

 • Maak samen met een gids een wandeling langs woonhuizen van gedeporteerde en vermoorde Joods inwoners van Maastricht in de Tweede Wereldoorlog. Bij deze huizen liggen struikelsteentjes (vierkante steentjes) als blijvende herinnering aan deze slachtoffers.

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Nederlands. De wandeling is toegankelijk voor mensen met een beperking.

  Graag uiterlijk 22 mei aanmelden door een e-mail te sturen naar mensenrechten [at] maastricht.nl.

  • Wanneer: donderdag 25 mei, 10.30 – 12.00 uur
  • Waar: verzamelen aan de voorkant van het Stadhuis Maastricht
 • Tijdens de participatiedag van woningstichting Servatius, waaraan 150 vrijwilligers deelnemen, besteedt ADV Limburg samen met The Quiet Community aandacht aan het omgaan met en herkennen van ongelijkheid in de buurt. Want niet iedereen krijgt dezelfde kansen en kan op een gelijke manier deelnemen aan de samenleving. Wat kunnen ADV Limburg en The Quiet Community betekenen voor mensen die gediscrimineerd worden of die zich in een armoedesituatie bevinden? En waarom is het zo belangrijk om hier iets aan te doen?

  Deze activiteit is op uitnodiging.

  • Wanneer: donderdag 25 mei, 17.45 – 18.30 uur
  • Waar: Woningstichting Servatius
 • Hoe is het om mensenrechtenverdediger in Nederland te zijn? Maak kennis met Mpanzu Bamenga (uitspraak etnisch profileren marechaussee), Uschi Prick (The Quiet Community) en Sheila Oroschin (The Masters Maastricht) die elk op hun eigen manier opkomen voor mensenrechten in Nederland: door het controleren van mensen op basis van hun huidskleur, teleurstelling in het gezondheidssysteem van Nederland of voor hulp aan stille armen in eigen stad. Samen gaan we in gesprek, onder leiding van Erwin Gerardu.

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Nederlands.

  • Wanneer: donderdag 25 mei, 19.30 – 21.30 uur
  • Waar: Café Paulus, Oude Tweebergenpoort 8a
 • Samen met de Kinderburgemeester, wethouder Manon Fokke en leden van de Maastrichtse Kinderraad huldigen we een speciale Vredesboom. Deze Gingkoboom is een nazaat van 1 van de 2 bomen die de atoombom op Hiroshima overleefden. We laten hiermee zien dat vrede en respect voor mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Nederlands.

  • Wanneer: vrijdag 26 mei, 15.00 – 16.30 uur
  • Waar: Tapijnpark
 • Lezing over de ontwikkeling van homorechten naar LHBTI+-rechten in relatie tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en recente wijziging van artikel 1 van de Grondwet (de wet op gelijke behandeling en het discriminatieverbod).

  Deze activiteit is vrij toegankelijk, voertaal is Nederlands.

  • Wanneer: vrijdag 26 mei, 19.30 uur
  • Waar: COC Maastricht, Bogaardenstraat 43
 • In Artikel 31 van de Rechten van het Kind staat dat kinderen en jonge mensen recht hebben op rust en ontspanning, spel en meedoen aan culturele en creatieve activiteiten. Daarom organiseren verschillende organisaties, in samenwerking met Maastricht Vitale Stad, activiteiten voor kinderen tussen 0 en 18 jaar.
   
  Kinderen en jongeren hebben namelijk steeds minder tijd om te spelen. En ze moeten steeds meer. Ze worden van alle kanten geconfronteerd met prestatiedruk. Ondertussen speelt nog maar drie van de tien kinderen buiten en zijn Nederlandse kinderen het minst gemotiveerd van heel Europa. Dat kan anders. Want spelen geeft het leven zin. Kinderen en jongeren die spelen gebruiken hun fantasie en motivatie. Ze leren samenwerken en risico's nemen. Ze zijn gezonder en gelukkiger. Ook voor kinderen met een vluchtachtergrond is dit recht van levensbelang.
   
  Meer informatie over activiteiten volgt. Speel of sport je mee?

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die wereldwijd gelden voor alle mensen. Ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Mensenrechten heten ook wel rechten van de mens of fundamentele rechten.

Waarom een Week van de Mensenrechten?

In 2023 bestaat de Grondwet 175 jaar én vieren we het 75-jarig bestaan van de Universal Declaration of Human Rights (UDHR) waar waardigheid, gerechtigheid en vrijheid voor iedereen centraal staan. Een mondiaal thema waar we graag lokaal extra aandacht voor vragen. Zodat iedere inwoners kan opkomen voor zijn of haar mensenrechten.

Waarom in Maastricht?

Maastricht sloot zich in 2015 aan bij Shelter City. Daardoor is Maastricht een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld die gevaar lopen. Mensenrechtenverdedigers krijgen ondersteuning op maat, kunnen via de Universiteit Maastricht hun kennis en vaardigheden uitbreiden en wisselen kennis uit met lokale burgers, studenten en organisaties om mensenrechten te bevorderen.

Verschillende Maastrichtse partnerorganisaties die voor mensenrechten staan, organiseren samen de Week van de Mensenrechten. Om mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten. En een inspiratiebron te zijn voor velen.

Meer informatie

Organisatie

Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Mondiaal Maastricht en de Anti Discriminatie Voorziening (ADV) organiseren samen de Week van de Mensenrechten. Hierbij maken zij dankbaar gebruik van de medewerking van deze lokale organisaties: Studium Generale, Maastricht Center for Human Rights, AIMS, UNICEF, UNU-MERIT, COC, The Quiet Community, Woningstichting Servatius en The Masters.

Deelnemen aan activiteiten

U mag aan meerdere activiteiten deelnemen. Een aantal activiteiten is besloten. Dit staat in het activiteitenoverzicht genoemd. Als u zich moet aanmelden, staat dit ook duidelijk erbij.

Contact

Heeft u vragen of wilt u nog andere informatie? Stuur een e-mail naar mensenrechten [at] maastricht.nl of bel naar 14 043 en we helpen u verder.  

afbeelding van logo's UM, Shelter City, Mondiaal Maastricht en Anti Discriminatie Voorziening Limburg