Beauty en Brains

Het gaat goed met de Maastrichtse economie. Het aantal banen zit in de lift en de werkloosheid is historisch laag.  De stad internationaliseert in rap tempo, nieuwe investeerders kloppen op onze stadspoorten en de kenniseconomie krijgt onder leiding van de Brightlands campussen vleugels.  

De afgelopen jaren groeiden Maastricht en de regio sneller dan de BV Nederland. En alles ligt klaar voor een volgende groeispurt.

Als we onze innovatieve economie, internationale ligging en inspirerende leefomgeving verder weten te versterken, kan Zuid-Limburg een van de aantrekkelijkste regio’s in Europa worden om te leven en te werken. Bronsgroen en Brightlands, Beauty en Brains: onze regio heeft het allemaal.

Toch staat diezelfde regio voor een enorme uitdaging: de arbeidsmarkt. Nu al remt het tekort aan menskracht onze economie. En de verwachting is dat er in 2019 in heel Limburg duizenden banen gaan bijkomen.

Deze uitdaging kunnen we alleen tackelen als we samenwerken. Overheid, onderwijs en ondernemers. Geen van de drie kan het immers alleen.

Voor onze lokale overheden geldt: Zuid-Limburg is één economie! Stoppen dus met wij-zij denken tussen Heuvelland en steden, tussen Parkstad en Maastricht en tussen de Westelijke Mijnstreek en de rest.

En samen betekent ook samen met de Euregio. Uit elk onderzoek blijkt dat de toekomst van onze stad in de Euregio en Europa ligt. En dat betekent: maximale inzet op het opheffen van barrières voor studeren en werken over de grens. En: één Euregionale agenda voor de arbeidsmarkt.

De derde B van Banen is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan. Het moet onze eer te na zijn dat we die B niet ingevuld krijgen. Dat we de Beauty, de Brains en de Banen hebben, maar niet de mensen om die banen aan te nemen. Nu het goed gaat met onze economie, moeten we vooral niet achterover leunen. Die banen worden niet vanzelf ingevuld, daar moeten wij ons als overheden hard voor maken. Samen laten zien wat Zuid-Limburg kan en wat Zuid-Limburg heeft. En daarvoor kunnen we in 2019 nog wel een vierde B gebruiken: bravoure!

Vivianne Heijnen – wethouder voor economie van de gemeente Maastricht