Nauwere samenwerking in euregio

1 gezamenlijke culturele uitagenda en 1 eenduidige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de euregio. 2 voorbeelden van plannen die vragen om grensoverschrijdende samenwerking waar inwoners in de euregio profijt van moeten gaan ondervinden. Om de euregio toekomstbestendig te maken willen de burgemeesters van Aken, Genk, Hasselt, Heerlen, Luik, Maastricht en Sittard-Geleen intensiever samenwerken. Daarom tekenden ze onlangs een verklaring waarin staat dat ze gaan werken aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op het gebied van cultuur, duurzaamheid, economie en mobiliteit.

In de praktijk komt het erop neer dat ze streven naar 1 euregionale arbeidsmarkt, 1 euregionaal openbaar vervoerssysteem, 1 euregionale economische agenda, 1 euregionaal ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid en 1 euregionaal cultuuraanbod. Dit moet ertoe leiden dat de euregio gaat functioneren als een grensoverschrijdende metropool en de concurrentie aankan met andere steden en regio’s.