Pilot toeristische woningverhuur

Wie (een deel van) zijn woning wil verhuren aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb, mag dat voorlopig maximaal 60 dagen per jaar doen. Het aantal huurders mag niet meer bedragen dan één gezelschap van zes personen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een tweejarige pilot, waarin deze regels zijn vastgelegd.

In de loop van het voorjaar publiceert de gemeente de exacte voorwaarden om mee te doen aan de proef. Over twee jaar wordt de pilot geëvalueerd en wordt het definitieve beleid vastgesteld. Wie zijn woning wil verhuren, moet dit melden bij de gemeente.

Hotelbeleid

Voor wat betreft het reguliere hotelbeleid stuurt Maastricht op vernieuwing. Alleen initiatieven die gedeeltelijk een nieuwe markt van verblijfstoerisme aanboren, worden toegelaten. Bij de evaluatie in 2018 is geconcludeerd dat dit beleid goed functioneert. Maastricht kent een gevarieerd, vitaal hotelaanbod en de vraag naar hotelkamers is sterker gegroeid dan het aanbod. Vandaar dat het huidige hotelbeleid, met enkele aanvullingen, wordt voortgezet. De belangrijkste aanvulling is dat de marktruimte voor hotelkamers elke twee jaar in kaart wordt gebracht. Bij toetsing van nieuwe hotelinitiatieven wordt deze marktruimte als uitgangspunt gehanteerd.