Strategisch innoveren helpt ondernemers vooruit

Om een bloeiend bedrijf te ontwikkelen moet je als ondernemer een plan hebben om te kunnen groeien. Dat plan moet je ergens tussen de producten, de klanten en de administratie door aandacht kunnen geven. Zelfs als je het gevoel hebt dat er al veel op je afkomt. Voor ondernemers uit Maastricht en het Heuvelland is er gelukkig hulp: het programma Strategisch Innoveren helpt hen op weg, leert hen prioriteiten stellen en laat hen zelf tot beslissingen komen die hun bedrijf vooruit helpen.

De gemeente Maastricht vindt ondernemers belangrijk en helpt plaatselijke bedrijven zo goed mogelijk vooruit. Een onmisbaar middel daarvoor is het Bedrijfscontactpunt, het loket dat ondernemers het nodige steuntje in de rug biedt. Pieter-Paul van de Wouw is accountmanager bij het Bedrijfscontactpunt en degene die betrokken is bij starters en innoveren. Vanuit het Bedrijfscontactpunt is hij degene die ondernemers kennis laat maken met de pilot Strategisch Innoveren; een programma van Gemeente Maastricht en Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) om bedrijven te helpen bij hun strategische keuzes. “Dit instrument helpt ondernemers om een plan van aanpak voor innovatie op papier te zetten door middel van duidelijke stappen. Deze zetten we samen met het bedrijf.”

Nieuw, verbeterd, innovatief

De pilot Strategisch Innoveren is een geactualiseerde versie van een programma dat tientallen jaren geleden is ontwikkeld met Europese subsidie. Hierdoor beschikken de medewerkers over een flinke stapel vergelijkingsmateriaal. “We hebben dit instrument weer uit de kast gehaald omdat we zien dat er steeds meer bedrijven komen. Helaas laten ze het moment voor groei en innovatie aan zich voorbijgaan omdat ze te druk zijn met het dagelijkse werk. Wij helpen hen om die kansen wel te pakken.” Momenteel is er sprake van een pilot, maar bij succes willen de gemeente en ESZL het programma uiteraard uitbouwen, zodat nog meer ondernemers hier baat bij kunnen hebben. In dat geval eindigt het niet bij Maastricht en het Heuvelland, maar groeit het door naar heel Zuid-Limburg.

In 5 stappen naar groei

Wie zich met zijn bedrijf wil aanmelden voor het programma Strategisch Innoveren, komt terecht bij 1 van de 4 hiervoor geselecteerde adviesbureaus. Gekoppeld aan zo’n adviseur doorloopt de ondernemer 5 stappen. Programmamanager Raf Sluismans licht deze stappen toe. Als eerste vindt er een uitgebreid kennismakingsinterview plaats. Daarop volgt een innovatiescan, waarbij enkele stellingen de stand van zaken in het bedrijf peilen. Vervolgens is er een groepsdiscussie, een strategische sessie met deelnemers uit het bedrijf over de toekomstplannen en mogelijkheden. Een tweede strategische sessie bepaalt de prioriteiten, de taakverdeling en de beschikbare middelen. Als laatste zorgt het bedrijf zelf voor de uitvoering, met de adviseur als sparringpartner en als stok achter de deur. “Dankzij deze opzet halen we de dingen boven tafel die in de context van het bedrijf belangrijk zijn voor een gezonde toekomst. We drukken kort de pauzeknop in, kijken naar het bedrijf en zijn omgeving en laten de ondernemer op grond daarvan de juiste prioriteiten stellen.”

Tevredenheid onder de ondernemers

Met een tevredenheidscijfer van 8,2 onder de deelnemers mag je rustig zeggen dat de ondernemers de steun van Strategisch Innoveren zeer op prijs stellen. Het programma heeft ondernemers al geholpen bij het bestormen van nieuwe markten, het opzetten van nieuwe vestigingen en het vervangen van minder rendabele productielijnen. Raf hecht echter vooral waarde aan de persoonlijke reacties van zijn deelnemers. “Zij zeggen: ‘dankzij jullie heb ik weer tijd voor mijn hobby,’ of ‘dankzij jullie vind ik het weer leuk om mijn bedrijf te leiden, en doen we het financieel ook nog goed’.” “De analyse en prioritering komen van de werknemers zelf”, vult Pieter-Paul aan. “Daardoor beklijven ze beter dan een rapport van een externe adviseur. Strategisch Innoveren is herkenbaar en op actie gericht.”