Waarom de VvE-energiebalie en deze nieuwsbrief?

Wie zijn wooncomfort wil verhogen en de energierekening verlagen, kan zijn woning isoleren, kiezen voor duurzame energie en zijn huis vergroenen. Als je in een appartement woont en lid bent van een VvE, werkt dat allemaal weer wat anders dan in andere situaties. Er komen dan extra vragen op je af. Bijvoorbeeld over de afstemming binnen de VvE, een berekening van kosten en baten en wie het project intern gaat begeleiden. Als u antwoorden zoekt op dit soort vragen, dan kunt u nu te rade gaan bij de VvE-energiebalie Maastricht.

Net als andere Nederlandse gemeenten moet Maastricht uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat lijkt misschien ver weg, maar het is een enorme opgave die we alleen in samenwerking met onze inwoners, partners en bedrijven kunnen realiseren. Is het voor individuele woningeigenaren soms al zoeken hoe ze hun woning zo efficiënt mogelijk kunnen verduurzamen, VvE’s krijgen te maken met extra aandachtspunten. Zo moeten binnen de VvE de neuzen dezelfde kant opstaan, moet er geld beschikbaar zijn, moet de Algemene Ledenvergadering instemmen en moeten plannen gemaakt worden voor de uitvoering.

Als gemeente willen we het VvE’s zo makkelijk mogelijk maken om hun complex te verduurzamen. Daarom hebben we de VvE-energiebalie Maastricht in het leven geroepen. Op die site kunt u als lid van een  VvE allerlei handige tools vinden. Bijvoorbeeld een gratis energiescan die u zelf thuis kunt uitvoeren en die een idee geeft welke maatregelen u het beste kunt nemen. We werken samen met de energiecoaches van het CNME (Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie). De energiecoach maakt een eerste inventarisatie voor u: wat moet er allemaal gebeuren om uw appartementencomplex duurzaam de toekomst in te laten gaan? Hoe zit het met investeringen, welke subsidies zijn er en wat is het voordeel van elke maatregel voor uw energierekening?

Daarnaast helpen we u bij het zetten van de volgende stappen. Bijvoorbeeld met de organisatie van trainingen over de vormgeving en het managen van het proces, het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan en over de financiering van het project. We verwijzen ook naar goede adviseurs in ons netwerk die u kunnen helpen bij onder andere het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Verder vindt u op de website een overzicht van subsidieregelingen en leningen voor VvE’s. En handige links naar andere sites die het hele proces kunnen vergemakkelijken.

We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten voor VvE’s en inventariseren hun wensen.  Van de kennis en ervaring van onze partnersteden Parijs, Frankfurt, Luik, Antwerpen en Aberdeen, alsmede die van de Universiteit Maastricht maken we dankbaar gebruik om die u ten goede te laten komen.

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen,  de beschikbaarheid van nieuwe tools op www.gemeentemaastricht.nl/vvebalie en van data van bijeenkomsten en trainingen.

Als u wilt reageren op onderwerpen of wensen kenbaar maken, dan kunt u gebruik maken van de reageerbutton onderaan de nieuwsbrief. Mailen kan ook: vvebalie@maastricht.nl.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie voor uw verduurzamingsplannen.

Wethouder Gert-Jan Krabbendam