Omgevingsvergunning voor opslag asbest

Heeft u een asbestverwerkingsbedrijf met tussen opslag of wilt u asbest opslaan dan moet u dit melden bij het Omgevingsloket online.

Melden

U moet u voornemen om asbest op te slaan eerst melden. Als u toestemming krijgt, dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Bij meer dan 50 ton opslag moet u een gewone omgevingsvergunning aanvragen.

Akkoord provincie

In sommige gevallen beslist de provincie over uw vergunning. Dit gebeurd als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Neem contact op met de provincie voor meer informatie.

 • Informatie voordat u een vergunning aanvraagt

 • Voorwaarden

  U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen:

  • bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • als u asbest opslaat in een container
  • U asbest verpakt in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat
 • Kosten

  Meer informatie over kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten. 

 • Termijn

  Houd rekening met een termijn van 26 tot 32 weken. De aanvraag en ontwerpvergunning worden na publicatie 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. Na de inzagetermijn wordt de definitieve vergunning gepubliceerd en volgt er nog een inzagetermijn van 6 weken.

 • Bezwaar en beroep

  Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.