Afwijkende openingstijden voor winkels

De openingstijden van winkels zijn landelijk vastgesteld in de Winkeltijdenwet. De gemeente gaat over afwijkende tijden waarop winkels open mogen zijn. Wij onderzoeken welke invloed de afwijkende openingstijden hebben op de omgeving en op het vlak van openbare orde en veiligheid. Hierbij vragen wij advies aan de Politie. 

Afwijkende openingstijden winkels in verband met coronavirus

De uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, heeft ook invloed op de winkeltijden in het centrum van Maastricht. Gedurende de COVID-19 periode kunnen deze dan ook afwijken. Kijk voor meer informatie ook op onze pagina Informatie over corona voor ondernemers.

Voor wie de stad wil bezoeken geldt uitdrukkelijk dat wanneer u een bepaalde winkel wilt bezoeken, u het beste vooraf contact kunt opnemen over de openstelling tijdens de coronamaatregelen.

Voor meer informatie over geldende openingstijden bij winkels kunt u de website van de Rijksoverheid kijken.

Koopavond

Er zijn geen reguliere koopavonden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele besluiten. U kunt het beste vooraf de exacte openingstijden checken bij de winkel zelf.

Ontheffing

Als u buiten de vastgestelde openingstijden uw zaak wilt openen, moet u een ontheffing aanvragen.

Kosten

Aan het aanvragen van een ontheffing zijn kosten verbonden. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

Tarieven 2021

Eenmalige of incidentele aanvraag (bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard)

  • online: € 37,80
  • schriftelijk: € 41,55

Ontheffing avondwinkel

  • online: € 118,05
  • schriftelijk: € 129,90
  • Na minimaal 4 weken krijgt u een beslissing op een incidentele aanvraag. Bij een permanente ontheffing duurt dit 12 weken. 

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Kunt u de uitkomst hiervan niet afwachten omdat het spoed heeft? U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. Hiermee vraagt u om een tijdelijke beslissing van de rechter. Dit is een aparte procedure. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht).