Afwijkende openingstijden voor winkels

De openingstijden van winkels zijn landelijk vastgesteld in de Winkeltijdenwet. De gemeente gaat over afwijkende tijden waarop winkels open mogen zijn. Wij onderzoeken welke invloed de afwijkende openingstijden hebben op de omgeving en op het vlak van openbare orde en veiligheid. Hierbij vragen wij advies aan de Politie. 

Afwijkende openingstijden winkels in verband met coronavirus

De uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, heeft ook invloed op de winkeltijden in het centrum van Maastricht. Gedurende de COVID-19 periode kunnen deze dan ook afwijken. Binnen de geldende wet- en regelgeving kunnen ondernemers zélf hun winkeltijden vaststellen. 

Voor wie de stad wil bezoeken, hieronder op hoofdlijnen de openingstijden van de winkels. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat wanneer u een bepaalde winkel wilt bezoeken, u het beste vooraf contact kunt opnemen over de openstelling tijdens de coronamaatregelen.

 • Goede Vrijdag
  Op vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag), mogen winkels in de levensmiddelenbranche (supermarkten, slagerijen, speciaalzaken etc.) dit jaar openblijven tot uiterlijk 22.00 uur in plaats van 19.00 uur. Het betreft een eenmalige afwijking van de reguliere winkeltijden op Goede Vrijdag. Het college heeft daartoe besloten vanwege de zeer uitzonderlijke omstandigheden. Het doel van deze eenmalige verruiming is om klantenstromen zo goed mogelijk te spreiden.
 • Aangepaste winkeltijden
  De winkeltijden verschillen. Wij hebben vernomen dat het merendeel van de winkels in ieder geval dagelijks open is van 13.00 – 18.00 uur. Veel zelfstandige ondernemers (MKB bedrijven) zullen hun reguliere winkeltijden handhaven en dus eerder open zijn. Ook hier geldt dat u de exacte openingstijden het beste vooraf bij de winkel zelf checkt. 
 • Koopavond
  Deze gehele periode zal er waarschijnlijk beperkte koopavond op donderdag zijn. Veel winkeliers hebben doorgegeven dat ze op donderdag om 18.00 uur sluiten. Ook hier geldt dat u de exacte openingstijden het beste vooraf bij de winkel zelf checkt. 

Ontheffing

Als u buiten de vastgestelde openingstijden uw zaak wilt openen, moet u een ontheffing aanvragen.

Kosten

Aan het aanvragen van een ontheffing zijn kosten verbonden. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

Tarieven 2020

Eenmalige of incidentele aanvraag

 • online: € 36,90 
 • schriftelijk: € 40,60

Permanente ontheffing

 • online: € 115,30
 • schriftelijk: € 126,85
 • Termijn

  Na minimaal 4 weken krijgt u een beslissing op een incidentele aanvraag. Bij een permanente ontheffing duurt dit 12 weken. 

 • Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Kunt u de uitkomst hiervan niet afwachten omdat het spoed heeft? U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. Hiermee vraagt u om een tijdelijke beslissing van de rechter. Dit is een aparte procedure. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht).