Afwijkende openingstijden voor winkels

De openingstijden van winkels zijn landelijk vastgesteld in de Winkeltijdenwet. De gemeente gaat over afwijkende tijden waarop winkels open mogen zijn. Wij onderzoeken welke invloed de afwijkende openingstijden hebben op de omgeving en op het vlak van openbare orde en veiligheid. Hierbij vragen wij advies aan de Politie. 

Ontheffing

Als u buiten de vastgestelde openingstijden uw zaak wilt openen, moet u een ontheffing aanvragen.

Volgens de Winkeltijdenwet mogen de winkels van maandag tot en met zaterdag open zijn tussen 06.00 en 22.00 uur. Op zondag in de gemeente Maastricht tussen 12.00 en 18.00 uur. Levensmiddelenzaken in Maastricht (zoals supermarkten) mogen vanaf 3 december 2023 op zondagen (behalve feestdagen) van 8.00 tot 18.00 uur uur open zijn. Iedere donderdag is koopavond tot 21.00 uur. Een winkelier is niet verplicht om zijn winkel open te stellen op koopavonden of op zondag. 

Geen ontheffing mogelijk

De 5 (feest)dagen waarop winkels gesloten moeten zijn, zijn Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. In overleg met de gemeenteraad worden de aangewezen feestdagen niet ontheven. Op  genoemde dagen blijven de winkels dus gesloten. 

Na 19.00 uur gesloten

Op onderstaande dagen moeten winkels vanaf 19.00 uur gesloten zijn:

 • Goede Vrijdag
 • 4 mei
 • 24 december 
  Let op: in 2023 valt 24 december op een zondag. Dan mogen winkels tot uiterlijk 18.00 uur open zijn.

Kosten

Aan het aanvragen van een ontheffing zijn kosten verbonden. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

Tarieven 2024

 • Eenmalige of incidentele aanvraag (bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard) € 41,85
 • Ontheffing avondwinkel € 130,65 (maximaal 4 avondwinkels in de gemeente Maastricht)
 • Na minimaal 4 weken krijgt u een beslissing op een incidentele aanvraag. Bij een permanente ontheffing duurt dit 12 weken. 

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Kunt u de uitkomst hiervan niet afwachten omdat het spoed heeft? U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. Hiermee vraagt u om een tijdelijke beslissing van de rechter. Dit is een aparte procedure. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht).

 • Levensmiddelenzaken mogen iedere zondag van 08:00 uur tot 18:00 uur geopend zijn.

  Wat zijn levensmiddelenzaken? 

  Dat is gedefinieerd op basis van onderstaande SBI-codes van de KvK met als extra criterium: meer dan 60% van de vloeroppervlakte moet daadwerkelijk goederen voor dagelijkse consumptie verkopen, niet zijnde horeca.
  47.11 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotsmiddelen.
  7.2 Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotsmiddelen
  47.21 Winkels in aardappelen, groenten en fruit
  47.22 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
  47.22.1 Winkels in brood en banket
  47.22.2 Winkels in wild en gevogelte
  47.23 Winkels in vis
  47.24 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk
  47.24.1 Winkels in brood en banket
  47.24.2 Winkels in chocolade en suikerwerk
  47.25 Winkels in dranken
  47.29 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotsmiddelen
  47.29.1 Winkels in kaas
  47.29.2 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
  47.29.3 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
  47.29.9 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotsmiddelen (rest)

  Valt uw winkel hieronder dan mag uw winkel van 08:00 uur tot 18:00 uur open zijn.