Veelgestelde vragen Bedrijfscontactpunt

Ik zoek ruimte voor mijn bedrijf, kan de gemeente daarbij helpen?

Als ondernemer vindt u precies de ruimte die u zoekt in Maastricht. Of u nu begint, uitbreidt of verhuist; er is vrijwel altijd een locatie die aan uw wensen voldoet. U kunt vanuit huis werken, er zijn flexplekken op diverse plekken in de stad, creatieve locaties, bedrijventerreinen en -parken, kavels om te bebouwen en de locatie Belvédère is er voor grootschalige detailhandel. Met het commercieel vastgoedoverzicht en de leegstandskaart van het Bedrijfscontactpunt kunt u zelf op zoek naar een geschikte locatie. Het commercieel vastgoedoverzicht kunt u opvragen via: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl. Kijk voor meer informatie in de folder Bedrijfslocatie.

Ik heb al een paar panden op het oog. Kan het daar? Is een ontheffing/aanpassing van het bestemmingsplan nodig?

Het bestemmingsplan kunt u inzien via: www.ruimtelijkeplannen.nl of via het GemeenteLoket: inzage bestemmingsplan.

Ik wil een bedrijf vanuit huis beginnen. Mag dat?

Werken vanuit huis heeft veel voordelen en vaak heeft u daar niet eens toestemming voor nodig van de gemeente. Het hangt helemaal af van de plannen die u heeft en het soort bedrijf dat u wilt beginnen. We maken een verschil tussen aan huis verbonden beroepen en consumentverzorgende en/of ambachtelijke bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste regel voor werken vanuit huis is dat uw woning vooral woning blijft. Houd er rekening mee dat het grootste deel van uw huis leefruimte blijft en geen werkruimte wordt. Dat is het uitgangspunt dat de gemeente stelt aan bedrijvigheid in huis. Zie verder de folder Thuis aan de slag?

Ik heb een winkel en zou daar graag horeca bij willen doen. Mag dat?

U heeft een winkel en wilt uw klanten tijdens het winkelen in uw zaak een kopje koffie of kleinigheidje te eten aanbieden. Dat kan. Er zijn wel enkele voorwaarden. U mag maar een deel van uw zaak hiervoor gebruiken (maximaal 25%), uw zaak moet er als een winkel blijven uitzien, en u mag geen reclame voor dit onderdeel van uw zaak maken.

Heeft u ideeën over een andere combinatie van detailhandel en horeca? Neem dan contact op met casemanager Horeca via horeca@maastricht.nl

Mag ik een bedrijf starten vanuit mijn huurwoning?

Ja, als er toestemming is van de verhuurder en u toestemming heeft van de gemeente Maastricht in het geval dat u een consumentverzorgende of ambachtelijke bedrijfsactiviteit wilt ontplooien. Zie verder de folder Thuis aan de slag?

Ik wil een bedrijf starten. Kan ik subsidie krijgen?

Van de gemeente krijgt u geen subsidie.

Bent u een (startende) ondernemer en heeft u krediet nodig? En kunt u hiervoor niet bij de bank terecht? Dan kunt u een MKB-krediet aanvragen. Dit is een zakelijke lening tussen de € 50.000 en € 250.000. Voor een bedrag tot € 50.000 kunt u microkrediet aanvragen.

De regeling Seed Capital Technostarters maakt het mogelijk om in technostarters en creatieve starters te investeren. Er zijn meer dan 20 uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen. Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert.

Als u door omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kunt u bij het starten van een bedrijf ook op de nodige ondersteuning rekenen. Denk aan het recht op een starters- of voorbereidingskrediet, inkomenssuppletie of vergoedingen voor bijvoorbeeld een voorleeshulp of tolk. Dergelijke voorzieningen kunt u het hele jaar door aanvragen bij het UWV. Voorwaarde is onder meer dat u een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering heeft en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van uw werk.

Ontvangt u nu een WW-uitkering en overweegt u om voor uzelf te beginnen, maar bent u bang om uw uitkering kwijt te raken? Dat hoeft niet. Het is namelijk mogelijk om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Uw contactpersoon bij UWV kan u meer hierover vertellen en u verder ondersteunen in dit traject.

Met Bbz begeleidt de gemeente mensen met een bijstandsuitkering of een aflopende WW-uitkering naar zelfstandig ondernemerschap. Dit kan op 3 manieren:

 1. Een aanvullende uitkering (als lening zonder rente) voor uw levensonderhoud voor maximaal 3 jaar.
 2. Een lening (maximaal € 36.762,- in 2019) voor investeringen in uw bedrijf, zoals de aankoop van machines, inventaris of voorraad. Over deze lening betaalt u rente.
 3. De gemeente zorgt voor begeleiding bij de start van uw bedrijf. Zie Zelfstandigenloket.

Kijk voor (financiële) ondersteuning ook bij de vraag Waar kan ik voor ondersteuning terecht?

Is er ergens plaats voor ambulante handel?

De volgende locaties zijn aangewezen:

 • Christoffelplein Caberg                                      
 • Malbergplein Malberg                        
 • Keurmeestersdreef Belfort                              
 • Herculeshof Daalhof                            
 • Roserije De Heeg                  
 • Raadhuisplein Heer                              
 • Severenplein Amby                             
 • Kast. Schaloenstraat Nazareth        
 • Pleintje Kruisweg Itteren                                  
 • Bovenstraat Borgharen                      
 • Voltastraat Wittevrouwenveld   
 • Javastraat bij ingang kerkhof (alleen bloemen en planten)
 • Min. G. Borgesiusplantsoen Mariaberg (alleen bloemen en planten)
 • Bosscherweg Boschpoort (bakken en braden niet toegestaan)               

Op private terreinen is ambulante handel alleen mogelijk als voor deze locatie een detailhandelsbestemming geldt en het terrein openbaar toegankelijk is.

Zie ook standplaatsvergunning.

Ik wil graag reclame voeren voor mijn winkel. Mag dat?

Het is verboden zonder vergunning op of aan een gebouw reclame te maken die vanaf de weg zichtbaar is. Wat wel mag is opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een gebouw die niet gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg.

Ik wil graag een Bed&Breakfast beginnen. Kan dat?

In Maastricht mag u in uw woning 1 of 2 kamers realiseren voor het onderbrengen van gasten. Dat valt onder de noemer guesthouse. U moet zelf de hoofdbewoner zijn van de woning en zelf het guesthouse exploiteren. Voor een klein hotel tot 7 kamers gelden andere regels. Voor andere kleine accommodaties tot en met 7 kamers gelden andere regels. Een B&B wordt hierbij gezien als een klein hotel. Wilt u een kleine accommodatie beginnen? Dan moet u altijd toestemming vragen aan de gemeente. We toetsen uw initiatief aan het bestemmingsplan en andere planologische aspecten, zoals parkeren. Belangrijkste eis bij een kleine accommodatie is dat er geen woonfunctie verdwijnt. En een dergelijk klein hotel moet bijvoorbeeld ook wat de brandveiligheidsaspecten betreft, voldoen aan dezelfde voorschriften als een groter hotel.

Check ook: http://www.ondernemersplein.nl/stappenplan-bed--breakfast-starten/

Toekomstige pilot Airbnb

Wie (een deel van) zijn woning wil verhuren aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb, mag dat voorlopig maximaal 60 dagen per jaar doen. Het aantal huurders mag niet meer bedragen dan één gezelschap van zes personen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een tweejarige pilot, waarin deze regels zijn vastgelegd.

In de loop van het voorjaar 2019 publiceert de gemeente de exacte voorwaarden om mee te doen aan de proef. Over 2 jaar wordt de pilot geëvalueerd en wordt het definitieve beleid   vastgesteld. Wie zijn woning wil verhuren, moet dit melden bij de gemeente.

Hotelbeleid

Voor wat betreft het reguliere hotelbeleid stuurt Maastricht op vernieuwing. Alleen initiatieven die gedeeltelijk een nieuwe markt van verblijfstoerisme aanboren, worden toegelaten. Bij de evaluatie in 2018 is geconcludeerd dat dit beleid goed functioneert. Maastricht kent een gevarieerd, vitaal hotelaanbod en de vraag naar hotelkamers is sterker gegroeid dan het aanbod. Vandaar dat het huidige hotelbeleid, met enkele aanvullingen, wordt voortgezet. De belangrijkste aanvulling is dat de marktruimte voor hotelkamers elke 2 jaar in kaart wordt gebracht. Bij toetsing van nieuwe hotelinitiatieven wordt deze marktruimte als uitgangspunt gehanteerd.