Veelgestelde vragen Bedrijfscontactpunt

Ik zoek ruimte voor mijn bedrijf, kan de gemeente daarbij helpen?

Als ondernemer vindt u precies de ruimte die u zoekt in Maastricht. Of u nu begint, uitbreidt of verhuist; er is vrijwel altijd een locatie die aan uw wensen voldoet. U kunt vanuit huis werken, er zijn flexplekken op diverse plekken in de stad, creatieve locaties, bedrijventerreinen en -parken, kavels om te bebouwen en de locatie Belvédère is er voor grootschalige detailhandel. Met het commercieel vastgoedoverzicht en de leegstandenkaart van het Bedrijfscontactpunt kunt u zelf op zoek naar een geschikte locatie. Kijk voor meer informatie in de folder Bedrijfslocatie.

Ik heb al een paar panden op het oog. Kan het daar? Is een ontheffing/aanpassing van het bestemmingsplan nodig?

Het bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via het GemeenteLoket.

Ik wil een bedrijf vanuit huis beginnen. Mag dat?

Werken vanuit huis heeft veel voordelen en vaak heeft u daar niet eens toestemming voor nodig van de gemeente. Het hangt helemaal af van de plannen die u heeft en het soort bedrijf dat u wilt beginnen. We maken een verschil tussen aan huis verbonden beroepen en consumentverzorgende en/of ambachtelijke bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste regel voor werken vanuit huis is dat uw woning vooral woning blijft. Houd er rekening mee dat het grootste deel van uw huis leefruimte blijft en geen werkruimte wordt. Dat is het uitgangspunt dat de gemeente stelt aan bedrijvigheid in huis. Zie verder de folder Thuis aan de slag?

Ik heb een winkel en zou daar graag horeca bij willen doen. Mag dat?

U heeft een winkel en wilt uw klanten tijdens het winkelen in uw zaak een kopje koffie of kleinigheidje te eten aanbieden. Dat kan. Er zijn wel enkele voorwaarden. U mag maar een deel van uw zaak hiervoor gebruiken (maximaal 25%), uw zaak moet er als een winkel blijven uitzien, en u mag geen reclame voor dit onderdeel van uw zaak maken.

Heeft u ideeën over een andere combinatie van detailhandel en horeca? Neem dan contact op met casemanager Horeca via horeca@maastricht.nl

Mag ik een bedrijf starten vanuit mijn huurwoning?

Ja, als er toestemming is van de verhuurder en u toestemming heeft van de gemeente Maastricht in het geval dat u een consumentverzorgende of ambachtelijke bedrijfsactiviteit wilt ontplooien. Zie verder de folder Thuis aan de slag?

Ik wil een bedrijf starten. Kan ik subsidie krijgen?

Van de gemeente kunt u geen subsidie krijgen.

Bent u een startende of bestaande ondernemer en hebt u krediet nodig? En kunt u hiervoor niet bij de bank terecht? Dan kunt u een MKB-krediet aanvragen. Dit is een zakelijke lening tussen de € 50.000 en € 250.000. Voor een bedrag tot € 50.000 kunt u microkrediet aanvragen.

De regeling Seed Capital Technostarters maakt het mogelijk om in technostarters en creatieve starters te investeren.Er zijn meer dan 20 uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen. Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert.

Als u door omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kunt u bij het starten van een bedrijf ook op de nodige ondersteuning rekenen. Denk aan het recht op een starters- of voorbereidingskrediet, inkomenssuppletie of vergoedingen voor bijvoorbeeld een voorleeshulp of tolk. Dergelijke voorzieningen kunt u het hele jaar door aanvragen bij het UWV. Voorwaarde is onder meer dat u een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering heeft en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van uw werk.

Ontvangt u nu een WW-uitkering en overweegt u om voor uzelf te beginnen, maar bent u bang om uw uitkering kwijt te raken? Dat hoeft niet. Het is namelijk mogelijk om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Uw contactpersoon bij UWV kan u meer hierover vertellen en u verder ondersteunen in dit traject.

Kijkt u verder voor (financiële) ondersteuning ook bij de de vraag Waar kan ik voor ondersteuning terecht?

Is er ergens plaats voor ambulante handel?

De volgende locaties zijn aangewezen.

 • Christoffelplein Caberg                                      
 • Malbergplein Malberg                        
 • Keurmeestersdreef Belfort                              
 • Herculeshof Daalhof                            
 • Roserije De Heeg                  
 • Raadhuisplein Heer                              
 • Severenplein Amby                             
 • Kast. Schaloenstraat Nazareth        
 • Pleintje Kruisweg Itteren                                  
 • Bovenstraat Borgharen                      
 • Voltastraat Wittevrouwenveld                  

Neemt u contact op met het Bedrijfscontactpunt om te vragen naar de dagen waarop de locaties nog beschikbaar zijn.

Op private terreinen is ambulante handel alleen mogelijk als voor deze locatie een detailhandelsbestemming geldt en het terrein openbaar toegankelijk is.

Ik wil graag reclame voeren voor mijn winkel. Mag dat?

Het is verboden zonder vergunning op of aan een gebouw reclame te maken die vanaf de weg zichtbaar is. Wat wel mag is opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een gebouw die niet gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg.

Ik wil graag een Bed&Breakfast beginnen. Kan dat?

In Maastricht mag u in uw woning 1 of 2 kamers realiseren voor het onderbrengen van gasten. Dat valt onder de noemer guesthouse. Voorwaarden zijn wel dat u de hoofdbewoner bent van de woning en het guesthouse zelf exploiteert. Voor een klein hotel tot zeven kamers gelden andere regels. Voor andere kleine accommodaties tot en met 7 kamers, gelden andere regels. Een B&B wordt hierbij gezien als een klein hotel. Wilt u een kleine accommodatie beginnen? Dan moet u altijd toestemming vragen aan de gemeente. We toetsen uw initiatief aan het bestemmingsplan en andere planologische aspecten. Denk aan parkeren. Belangrijkste eis bij een kleine accommodatie is dat er geen woonfunctie verdwijnt door het realiseren ervan. En een dergelijk klein hotel moet bijvoorbeeld ook wat de brandveiligheidsaspecten betreft, voldoen aan dezelfde voorschriften als een groter hotel. Voor een hotel vanaf acht kamers gelden andere regels. Check ook: http://www.ondernemersplein.nl/stappenplan-bed--breakfast-starten/ en de folder van het Bedrijfscontactpunt Een hotel beginnen in Maastricht?