Creatieve industrie

De creatieve maakindustrie is een verzameling van onderling verweven sectoren waar creativiteit en voortdurende vernieuwing core business zijn en er sprake is van een kleinschalige serieproductie. Het betreft de sectoren: kunst, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Impuls

Het college heeft in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Maastricht, onbegrensd en ontspannen’ besloten dat de impuls creatieve maakindustrie een structureel karakter krijgt. Met dit plan van aanpak en onderliggende subsidieregeling pakt het college door en verankert zij de creatieve maakindustrie duurzaam in Maastricht. We gaan de slag met vier actielijnen: zichtbaarheid, ondernemerschap, netwerkvorming en ruimte. Door deze te combineren komen we tot een bredere creatieve stad die ruimte voor talentontwikkeling combineert met innovatie en werkgelegenheid.

Subsidieregeling

De initiatieven die de zichtbaarheid, ondernemerschap en netwerken van de sector versterken komen van de sector zelf en worden gefinancierd door een subsidieregeling van €125.000,- per jaar met een maximum subsidie van €20.000,- per project. Lees de Subsidieregeling Creatieve Maakindustrie Maastricht 2019-2022.

De initiatieven die ruimte bieden voor de sector komen van publieke en private organisaties die van de gemeente een opdracht hebben gekregen daartoe. Hier is een werkbudget gereserveerd van €75.000,-. De overige €25.000,- wordt besteed aan onderzoek & monitoring en als algemeen werkbudget.

Ontwikkeling in beleid

De afgelopen coalitieperiode is er middels de Impuls Creatieve Industrie (2014-2018) bijzondere aandacht geweest voor de creatieve (maak)industrie. De impuls Creatieve Industrie is een uitwerking van de economische visie ‘Made in Maastricht’ (2015) waarbinnen de creatieve sector als topsector voor Maastricht wordt gedefinieerd. Dit plan van aanpak borduurt hierop voort, maar met een bredere focus en meer faciliterende en regisserende rol van de gemeente. Deze brede focus ligt op de creatieve maakindustrie in al haar verscheidenheid (verbeelding én vakmanschap). De faciliterende rol van de gemeente uit zich in de subsidieregeling waarbij de stad wordt uitgenodigd initiatieven te bedenken en te realiseren. De regisserende rol uit zich in het werkbudget voor ruimte waarbij de gemeente vastgoedpartijen opdracht geeft om ruimte te creëren voor de creatieve maakindustrie.

Waarom doorgaan?

De basis is op orde en zelfs meer dan dat. Maastricht begon in 2014 met een kleine achterstand op het thema creatieve industrie. Inmiddels heeft Maastricht deze achterstand meer dan ingehaald en doen we landelijk en zelfs ook internationaal mee. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dit beeld. Het onderzoek ‘Mapping Maastricht in de culturele en creatieve industrie’ uitgevoerd door de UM (Rachel Pownall) over de periode 2009-2016 laat zien dat:

  • er in Maastricht meer dan landelijk gemiddeld ondernemers en ondernemingen in de creatieve industrie werken;
  • het aantal ondernemers en ondernemingen in de creatieve industrie sterker groeiden dan landelijk gemiddeld. De mode-industrie zelfs twee keer sterker dan elders in Nederland;
  • het bruto product van de creatieve sector in die periode met 12% groeide. De creatieve industrie is een economische factor van betekenis aan het worden in Maastricht en versterkt daarmee het brede economisch portfolio van de stad;
  • de creatieve industrie in Maastricht zich - in vergelijking met de steden in Zuid-Limburg en  andere grensregio’s en Amsterdam -  positief onderscheidt: ook hier is de groei relatief sterker dan gemiddeld.

Deze positieve resultaten bieden de motivatie om door te gaan en de impact van de creatieve maakindustrie te vergroten en te verbreden. De impact van de creatieve maakindustrie op de economie (aantal ondernemingen, brutowinst en werkgelegenheid) is positief bewezen. Nu is het van belang om die impact (in termen van innovatie, werk en welvaart) te vergroten en te verbreden zodat we een sterkere creatieve stad worden die verbeeldingskracht weet te verbinden met vakmanschap.