Demonstratie of betoging houden

Een betoging of demonstratie moet vreedzaam verlopen. Wij kunnen de betoging of demonstratie verbieden als deze een gevaar vormen of risico's brengen voor de gezondheid, het verkeer.

Melden

U moet uw betoging of demonstratie minimaal 48 uur vooraf online melden. Weekend en officiële feestdagen tellen niet mee.

Vergunning nodig

Als u wilt betogen op een podium of in een kraampje, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor het uitdelen van folders, flyers of andere materiaal.

  • Aanvragen zonder DigiD