Drank- en horecavergunning

Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. U kunt deze vergunning aanvragen bij de gemeente.

Uw aanvraag voorbereiden

Verwerk in uw aanvraag tenminste de volgende gegevens en documenten:  

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een huurovereenkomst, eigendomsakte of ander bewijs dat u het pand mag gebruiken
 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden die geen eigenaar zijn
 • een geldig identiteitsbewijs van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden. Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • het formulier 'Verklaring gedrag'
 • een openingsbalans, een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting, of
 • het formulier Bibob quickscan financieringsoverzicht met alle daarin gevraagde bewijsstukken

Alle personen die op de vergunning staan moeten een verklaring sociale hygiëne (VSH) hebben. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm hebben een VSH nodig.

 

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van rechtsvorm of eigenaar.

  De gemeente kan u een boete geven als u zich hier niet aan houdt. Of de burgemeester kan uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken of helemaal intrekken.

  Als u een drank- en horecavergunning aanvraagt, doet de gemeente Maastricht altijd een quickscan Bibob. 

  De inrichting van uw onderneming moet voldoen aan de Drank- en horecawet anders kunnen wij u geen vergunning toekennen.

  Paracommerciële instellingen zoals buurthuizen en (sport)kantines mogen alcohol schenken vanaf 2 uur voor tot 2 uur na een activiteit. De activiteit moet passen bij het doel van de instelling. De prijs van de alcoholische dranken mag nooit lager zijn dan 60% van de prijs die de instelling normaal gesproken vraagt. Voor het schenken van drank en alcohol op elk ander tijdstip moet u een (tijdelijk) ontheffing aanvragen.

 • Tarieven 2021

  • Online aanvraag: € 571,20
  • Papieren aanvraag: € 628,00

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  U ontvangt een rekening voor de kosten nadat uw aanvraag is ingediend. 

 • De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.