Aanvraagformulier jaarprogramma 2023

Aanmelding evenementen voor het jaarprogramma evenementen 2023 Maastricht.

Voordat u een evenementenvergunning kunt aanvragen, moet u een evenement eerst aanmelden voor het jaarprogramma via onderstaand formulier.

Aanmelden voor het jaarprogramma evenementen

Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma? Doe dat dan bij voorkeur vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaarprogramma. Na 15 september kunt u uw evenement voor het jaar erna nog wel doorgeven, maar dan wordt geen voorrang meer verleend. U moet zich dan schikken naar hetgeen al op het jaarprogramma staat.

Gegevens aanvrager

Geef hier uw telefoonnummer op voor eventuele aanvullende vragen over het evenement.

Gegevens evenement

Locatie van het evenement
Geef hier de eerste dag van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van het evenement in.
Geef hier de eerste dag van de opbouw van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van de afbouw van het evenement in.

Nadere gegevens evenement

Soort evenement
Wat houdt het evenement in en wat is het programma?
Geef hier een beschrijving van het evenement
Wie gaat het evenement bezoeken? En welke leeftijd heeft die doelgroep (-18 jaar, +18 jaar of beide)?
Doelgroep
Waar komen de bezoekers vandaan? Lokaal, regionaal, euregionaal, nationaal?
Als de door u opgegeven datum en locatie niet beschikbaar zijn, heeft u dan een alternatieve datum en locatie op het oog? Zo ja welke?
Geef hier de eerste dag van de opbouw van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van de afbouw van het evenement in.
Toegankelijkheid
Wat is de toegankelijkheid van uw evenement
Hoeveel bezoekers verwacht u minimaal tijdens het evenement?
Hoeveel bezoekers verwacht u maximaal tijdens het evenement?
Status

Meer informatie

Nadat u bericht hebt gekregen over de aanmelding voor het jaarprogramma evenementen moet u nog een evenementenvergunning aanvragen. Informatie hierover kunt u vinden op evenementenvergunning aanvragen.

Houd rekening met de indientermijnen!