Zelfstandigenloket

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Als startende zelfstandigen kunt u ondersteuning van een deskundige krijgen.

Voorwaarden

U kunt bijstand voor zelfstandigen krijgen in de volgende gevallen:

 • u wilt een eigen bedrijf beginnen
 • u heeft een eigen bedrijf met tijdelijke financiële problemen
 • u beëindigt uw bedrijf

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent ouder dan 18 jaar en u hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw bedrijf zit in Nederland.

Meer informatie vindt u bij ons product bijstand voor zelfstandigen.