Straatverkoop en verkoop aan de deur, vergunning

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar openbareruimte [at] maastricht.nl. U kunt uw vergunning alleen aanvragen als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En als u geen artikelen verkoopt in de binnenstad.

  • Tarieven 2023

    U betaalt € 46,45 voor uw vergunningaanvraag. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.