Tijdelijke terrasuitbreiding

Als uw horecazaak open is, kunt u extra terrasruimte krijgen. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden. Die staan in de Algemene regels tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen COVID-19. We sommen ze op deze pagina kort voor u op. U leest hier ook hoe u terrasuitbreiding aanvraagt.

Terrasuitbreiding aanvragen

Als u een terrasvergunning heeft én aan alle voorwaarden voldoet, kunt u terrasuitbreiding meteen aanvragen via horeca [at] maastricht.nl. Heeft nog geen terrasvergunning? Ga dan naar de pagina Terrasvergunning om er een aan te vragen.

Zorg dat uw aanvraag onderstaande informatie bevat: 

 • Locatie
  U noemt naam en adres en duidt op een plattegrond eventueel met foto’s aan om welke plek het precies gaat. Op de plattegrond vermeldt u de afmetingen van het terras en de voetgangersdoorgang.
 • Toestemmingen
  U voegt schriftelijke toestemmingen van buren toe als dat nodig is. Of u kunt aantonen dat de buurt is geïnformeerd.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Check dan eerst of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. Zo niet: neem gerust contact met ons op via horeca [at] maastricht.nl. We helpen u graag verder.

 

 • Kort samengevat: terrasuitbreiding kan als de uitbreiding de veiligheid en de bereikbaarheid van de stad niet in de wegstaat en u de buurt heeft geïnformeerd over de uitbreiding. Als een terras voor de gevel van de buren komt te liggen, is zelfs schriftelijke toestemming nodig om te mogen uitbreiden.

  We sommen de voorwaarden hier kort voor u op. Wilt u meer weten? Check dan de Algemene regels tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen COVID-19.

  1. U heeft een terrasvergunning. En u heeft een horecavergunning.
  2. U leeft de landelijke maatregelen na die gelden voor horeca. Bijvoorbeeld het maximaal aantal mensen aan tafel of de 1,5-meter-afstandregel.
  3. Voetgangers (en voetgangersstromen) hebben geen last van het terras. Ze kunnen veilig op de plek van bestemming komen. Speciale aandacht is er daarbij voor de mindervalide mens.
  4. Het terras staat de hulpdiensten niet in de weg.
  5. De terrasuitbreiding staat op ten minste 1,5 meter afstand van straatmeubilair als bankjes of afvalbakken.
  6. U houdt zich qua keuze en plaatsing van meubels en parasols aan de (tijdelijke) Uitvoeringsregels terrassen [link].
  7. Op het tijdelijke terras mag u geen terrasverwarming plaatsen en ook geen parasols verankeren.
  8. Terrasuitbreiding op een parkeerplaats of voor een nooduitgang mag niet.
  9. Evenementen, weekmarkten, werkzaamheden en demonstraties hebben voorrang op terrasuitbreiding. Voor demonstraties geldt dat alleen als ze 10 dagen van tevoren zijn aangekondigd. Dat betekent dat terrasuitbreiding op bepaalde dagen bijvoorbeeld niet mag.
  10. De extra ruimte bevat samen met het terrasoppervlak evenveel terrasstoelen als voor de coronacrisis. U kunt het aantal toegestane stoelen berekenen door het voor de coronacrisis vergunde terrasoppervlak te vermenigvuldigen met 1,25. Stel dat dat 15 m2 terrasoppervlakte was, dan mag u in totaal maximaal 18 stoelen plaatsen (15 x 1,25).
  11. Het begin van het terras ligt op niet meer dan 30 meter van de horecazaak.
  12. U heeft de buurt geïnformeerd. Komt de uitbreiding voor de gevel van uw buren, heeft u schriftelijke toestemming nodig.
  13. U heeft toestemming gekregen voor de uitbreiding van de gemeente na een melding via horeca [at] maastricht.nl.
 • Wat als ik niet voldoe aan 1 van de voorwaarden?

  Als u niet aan 1 van de voorwaarden voldoet, hebben wij meer informatie van u nodig. Wat wilt u waar precies doen en hoe ziet u dat voor zich? Op basis van die informatie kunnen we breder afstemmen en samen met u in gesprek gaan over eventuele andere opties.

  Mijn buurman geeft me toestemming voor terrasuitbreiding tot 1 augustus 2021. Moet ik me daaraan houden?

  Ja. Als de uitbreiding van uw terras voor de gevel van de buren wordt geplaatst, heeft u toestemming nodig. Een buurman kan ook tijdelijk toestemming geven. In dit voorbeeld moet na 1 augustus de extra terrasruimte worden verwijderd. Of u vraagt opnieuw toestemming aan uw buren.

  Is er nog plek in de binnenstad voor extra terrasuitbreiding?

  Nee, die is er niet. Nieuwe verzoeken voor terrasuitbreiding in de binnenstad die in 2020 al werden afgewezen, worden dus nu ook afgewezen.

  Vanaf welke datum kan ik terrasuitbreiding aanvragen?

  Zodra landelijk is bepaald dat (onderdelen van) de horeca open (mogen) mag, kunt u terrasuitbreiding aanvragen en melden. De regels gelden nu al.

  Tot welke datum kan ik mijn terras uitbreiden?

  Als de 1,5-meter-afstandsregeling landelijk wordt ingetrokken, dan trekt de burgemeester deze tijdelijke uitbreidingsregeling voor terrassen ook in.

  Mijn aanvraag is vorig jaar afgewezen. Wat betekent dat voor een nieuwe aanvraag?

  Als uw aanvraag vorig jaar is afgewezen, dan is de kans groot dat dat dit jaar weer gebeurd. Neem vooral contact met ons op om samen te kijken of er andere mogelijkheden zijn.

  Wat moet ik allemaal meesturen als ik een melding wil doen?

  1. Naam en adres van de horecazaak.
  2. Een plattegrond met daarop de horecazaak en de terrasruimte gemarkeerd. U noteert de afmetingen van het terras, de uitbreiding én de voetgangersdoorgang.
  3. Eventueel foto’s.
  4. Toestemming van de buren als de uitbreiding van het terras voor de gevel van de buren komt.
  5. Bewijs dat de omgeving is geïnformeerd over de voorgenomen terrasuitbreiding.