Bedrijventerrein Hazendans

Te koop bedrijfskavels op bedrijventerrein Hazendans. * onder voorbehoud van besluitvorming College van B & W

Het bedrijventerrein is gelegen op een beeldbepalende locatie aan de entree van de wijk Hazendans. Naast de eerste aanblik voor de bezoekers en bewoners van Hazendans vormt zij tevens, tezamen met de noordelijke woonbebouwing, de rand naar het open landschap.

Het terrein beslaat een oppervlakte van ± 0.9 hectare en wordt begrensd
door de Veldwezeltstraat in het noorden en oosten, door de Gellikstraat in
het westen en de Hazendanslaan in het zuiden.

Het terrein wordt aan twee zijden omsloten met bebouwing: aan westelijke zijde door woonbebouwing en een woonwagenterrein, aan oostelijke zijde door de sporthal. Ten zuiden grenst het terrein aan een groot grasveld, dat de entree van de wijk markeert.

Het bedrijventerrein is bedoeld voor kleinere (ambachtelijke) bedrijven eventueel in combinatie met woongelegenheid ten behoeve van aan het bedrijf gelieerde personen in een lage milieucategorie.

Meer informatie

Neem contact op met contactpersoon Gemeente Maastricht

Yvette Van de Winkel

T: (043) 350 4438
M: Yvette.van.de.winkel@maastricht.nl

 

Neem contact op met contactpersoon Gemeente Maastricht

Gislaine Cramers

T: (043) 350 4521
M: Gislaine.Cramers@maastricht.nl

Heeft u vragen of vindt u niet waarnaar u op zoek bent? Vul dan het contactformulier in.