Bedrijvencentrum Malberg

Het bedrijvencentrum biedt ruimte voor startende kleine en (relatief) grotere ondernemingen. In totaal zijn er 31 units (kantoorruimtes – bedrijfsruimtes) aanwezig variërend in grootte van 30m2 tot 100m2. De units zijn gesitueerd op de begane grond en in het souterrain. Er zijn nog enkele units op de begane grond beschikbaar. Naast de individueel verhuurbare units zijn gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig, zoals sanitair, pantry’s en algemene ruimtes. Er zijn verder geen centrale voorzieningen aanwezig in het gebouw.

Prijzen

Richthuurprijs op jaarbasis per m2 ca. € 90,00 voor kantoorruimte en ca. € 37,00 voor bedrijfsruimte. Voorschot energiekosten ca. € 30,00 per m2. Servicekosten ca. € 20,00.
De servicekosten zijn inclusief:

  • Afvalverwerking
  • Glaswassen buitenzijde + algemene ruimten
  • Onderhoud technische installaties
  • Schoonmaak van de algemene ruimten
  • Service sanitair

Alle prijzen zijn per m2 per jaar exclusief btw. Huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Er worden geen flexplekken of co-working plekken aangeboden in het bedrijvencentrum.

Criteria huurder

Om in aanmerking te komen voor de huur worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. Gegadigde betreft een startende ondernemer (organisatie niet ouder dan 2 jaar) of ondernemer is nieuw op de kantoren- en/of bedrijvenmarkt.
  2. De aard van de bedrijvigheid van de gegadigde dient passend te zijn bij een bedrijvencentrum.
  3. De activiteiten behoren tot milieucategorie 1 en 2 en zijn gericht op vervaardiging van producten en/ of zakelijke dienstverlening (zonder baliefunctie en zonder publiek aantrekkende werking).

Selectieprocedure

De gegadigden worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Indien de eerst ingeschrevene niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria of de gesprekken niet leiden tot een huurovereenkomst dan wordt de 2e ingeschrevene benaderd, enzovoorts. De onderneming wordt getoetst aan de hierboven genoemde criteria en vervolgens zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met Team Ondernemen Maastricht.

Contact

Aanmelden/inschrijven kan via een e-mail naar ondernemen [at] maastricht.nl

Voor een geldige aanmelding dient u bij uw aanmelding de volgende informatie toe te voegen: - Algemene informatie/beschrijving aangaande het bedrijf.

  • Objectieve onderbouwing in welke mate uw bedrijf voldoet aan de gestelde selectiecriteria.
  • Indien al aanwezig: uittreksel Kamer van Koophandel van de inschrijvende onderneming. Het kan zijn dat we aanvullende informatie of onderbouwing opvragen.

Als u vragen heeft over de beschikbare ruimten kunt u contact opnemen met Team Ondernemen Maastricht. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur via +31 43 350 40 50. (let op: tijdens feestdagen zijn we niet bereikbaar).