Investeren in Maastricht

Maastricht is een internationale stad en is niet alleen bekend van het verdrag van Maastricht en de euro. 25% van de 120.000 inwoners zijn van buitenlandse afkomst. Een significant deel hiervan zijn kenniswerkers, studenten, en expats werkzaam of aangesloten bij de universiteit en de vele (Europese) instituten en internationaal georiënteerde bedrijven die de stad en regio bieden. Ondanks de huidige turbulente economische tijden heeft Maastricht ervoor gekozen om stevig te investeren in de kwaliteit van de stad.

Maastricht is van plan om de aantrekkingskracht in de komende jaren te versterken door € 1.3 miljard te investeren in grootschalige infrastructurele projecten, waaronder de bouw van de A2 tunnel en verbetering van het Maaskruisend verkeer en de lightrail verbinding met Hasselt. Naast deze grote infrastructurele investeringen zet Maastricht bij haar stadsontwikkeling vooral ook in op een flexibele stadsontwikkeling met een sterke nadruk op herbestemming van vrijkomende architectonisch waardevolle gebouwen. Dit mede ter voorkoming van (dreigende) leegstand en efficiënt ruimtegebruik. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de herbestemming van kantoorgebouwen, voormalige onderwijsgebouwen, kerken en industrieel erfgoed.

De gemeente Maastricht heeft een aantal bijzondere en interessante objecten in haar bezit waarvoor de gemeente zoekt naar mogelijke geïnteresseerden in koop of huur.