VERKOCHT: middels een tender van Landgoed Villa Kanjel

Meerssenerweg 1, Maastricht (La Petite Suisse).

* onder voorbehoud van besluitvorming College van B & W en/of de Gemeenteraad t.a.v. toewijzing c.q. gunning *

Het landgoed bestaat uit een Rijksmonumentaal landhuis c.q. villa, koetshuis en een Engelse landschapstuin met vijverpartij en bosquet waardoor de Kanjelbeek loopt.
De gemeente zoekt een nieuwe eigenaar welke een bestemming aan het landgoed zal geven die duurzaam is, het pand in stand zal houden, alsmede zal bijdragen aan het functioneren van het gebied. Het vastgoed zal worden verkocht aan de partij met de beste combinatie van herontwikkeling, beheersvisie en prijs. De herontwikkeling dient passend te zijn binnen de gewenste stedelijke gebiedsontwikkelingen binnen de omgeving (waaronder Buitengoed Geul en Maas, het Routenetwerk, Landgoederenzone, Groene Gastvrije Gordel en Structuurvisie.

Stukken m.b.t. de tender Villa Kanjel

Kerngegevens

Bouwjaar: |Vanaf 1860
Vloeroppervlak:|Villa: ca. 1600 m2, koetshuis ca. 480 m2
Perceel: |Totaal ca. 58.336 m2
Prijs: | verkoop middels een tender
Type object:|Rijksmonumentaal landgoed met villa, koetshuis en landschapstuin
Bestemming:|“Natuur-Landgoed”, Landgoederenzone 2016 (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor meer informatie).o.a.: wonen in de vorm van één grondgebonden woning voor zowel koetshuis als villa, maatschappelijke doeleinden, evenementen, kunst en cultuur. In week 36 zal tevens een in opdracht van de gemeente opgestelde herbestemmingsscan worden gepubliceerd.

Meer informatie

De sluitingstermijn voor het indienen van plannen is verlopen.

De geselecteerde partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase.

 

Rentmeesterskantoor Klement2, Rijksweg 4, 6271 AE Gulpen

Tel: 043-3233511
E-mail: info@klement2.com
Website: www.klement2.com

Neem contact op met contactpersoon Gemeente Maastricht

Gislaine Cramers

T: (043) 350 4521
M: Gislaine.Cramers@maastricht.nl

Heeft u vragen of vindt u niet waarnaar u op zoek bent? Vul dan het contactformulier in.