Ambyerveld

UPDATE:
De vraag naar percelen voor de realisering van individuele woningen is de laatste maanden aanzienlijk gestegen. Ofschoon nog niet alle kavels van de eerste fase verkocht zijn, is daarom ervoor gekozen de verkoop van de in fase 2 gelegen bouwpercelen eerder dan gepland open te stellen.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar Damen Makelaardij te Maastricht.


Vrije bouwkavels te koop.
De gemeente Maastricht ontwikkelt Ambyerveld samen met Bouwfonds Ontwikkeling Limburg BV. De gemeente geeft 37 bouwkavels uit en Bouwfonds 22 consumentgerichte vrijesectorwoningen.
De kavels zijn 700 tot 1000 vierkante meter groot en de grondprijs is vastgesteld op € 275,00 per vierkante meter, exclusief BTW.

Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar vrije kavels en het bouwen van een eigen woning in de stad. Ook worden nieuwe kansen geboden voor de woningmarkt in Maastricht, door het mogelijk te maken om een eigen huis te ontwerpen en te bouwen. Met het plan is enerzijds ruimte voor vraaggericht bouwen, terwijl er aan de andere kant sprake is van een samenhangende uitstraling van de wijk.

Voor wie Maastricht nog niet zo goed kent, de wijk Amby bevindt zich in het noordoosten van de stad. Het plangebied Ambyerveld ligt in het noorden van deze wijk. Het is een aantrekkelijke buurt om te wonen vanwege haar goede bereikbaarheid en vele nabijgelegen voorzieningen. Ook de afstand van Amby naar het centrum van Maastricht is te verwaarlozen.

Procedure:

De lotingsprocedure voor de bouwkavels in Ambyerveld is doorlopen en afgerond.
Thans zijn de bouwkavels in Ambyerveld via 1 op 1 verkoop (zonder loting) beschikbaar. De verkoopvoorwaarden voor de bouwkavels in eigendom van de gemeente Maastricht zijn te vinden op www.ambyerveldmaastricht.nl.

Artikel van Thuis in Maastricht klik hier

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.ambyerveldmaastricht.nl.

Heeft u vragen of vindt u niet waarnaar u op zoek bent? Vul dan het contactformulier in.