Resultaten Ondernemerspeiling 2019

In de ondernemerspeiling zijn de ondernemers van Maastricht ondervraagd over hun ervaring met het ondernemersklimaat in de stad. Onderwerpen als bereikbaarheid, woon- en leefklimaat en veiligheid kwamen aan bod. Het onderzoek vond in 2015 al eens plaats en werd herhaald in 2019. De gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen voerden de ondernemerspeiling gelijktijdig uit. De resultaten vindt u op deze pagina.

Plus- en minpunten

Maastricht krijgt van de ondernemers uit de gemeente in 2019 een voldoende voor het vestigingsklimaat. Dat blijkt uit de ondernemerspeiling die werd uitgezet onder ongeveer 15.000 ondernemers. Bereikbaarheid, woon- en leefklimaat en de veiligheid scoren goed in 2019. De algehele dienstverlening wordt met een 6,4 gewaardeerd, het woon- en leefklimaat met 6,7 en de bereikbaarheid scoort - afhankelijk van het vervoerstype – tussen een 6,5 en 7,5. Verbeterpunten zijn er ook. Zo maakt de gemeente te weinig werk van het versoepelen van regelgeving. Onvoldoende scoort de gemeente ook voor communicatie en samenwerking met ondernemers (respectievelijk 5,3 en 5,0).

Andere gemeenten

De ondernemerspeiling is tegelijkertijd in Heerlen en in Sittard-Geleen uitgevoerd. De resultaten zijn grotendeels vergelijkbaar. Ze liggen daarnaast in lijn met de uitkomsten van vergelijkbare enquêtes elders in het land. Ook daar blijkt vaak dat samenwerking, regeldruk, en communicatie volgens ondernemers beter kunnen.

Vervolg

De gemeente Maastricht bespreekt in 2020 de resultaten met belangenverenigingen zoals het MKB, Centrummanagement Maastricht en de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht. Ook werkt de gemeente aan het verder vereenvoudigen van de regels. De eerste stappen zijn daartoe al gezet door per 1 januari 2020 de vergunplicht voor onder meer het plaatsen van steigers en containers buiten het centrum af te schaffen.

De uitgebreide resultaten