Subsidie studentenstad

Gemeente Maastricht wil graag de verbinding tussen studenten en stad versterken. (studenten)organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor plannen die helpen om Maastricht te verbeteren als studentenstad. Wilt u de subsidie aanvragen? Doe dat minimaal 4 weken vóór de start van de activiteiten. U kunt tot 40.000 euro subsidie krijgen voor elke aanvraag.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen als de organisatie ...

 • voor en/of door studenten is, en
 • actief is in én voor Maastricht, en
 • niet het doel heeft om winst te maken.

De subsidie is voor projecten of activiteiten die Maastricht helpen ontwikkelen als studentenstad.

Voorwaarden

 • De activiteiten moeten passen bij minstens 1 van de 3 doelen van het Uitvoeringsprogramma Studentenstad gemeente Maastricht 2023-2026. Deze doelen zijn "verbondenheid en inclusiviteit", "economie en arbeidsmarkt" en "maatschappelijke bijdrage".
 • De activiteiten vinden plaats in Maastricht en een organisatie door en/of voor studenten voert ze uit.
 • De activiteiten zijn inclusief - ze sluiten dus niemand uit - en hebben als doel om studenten te verbinden met de stad en hun omgeving.

Meesturen

 • Een plan van aanpak: hoe gaan jullie alles doen?
 • Een begroting: wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor het project of de activiteit?
 • De looptijd: hoe lang duurt het project of de activiteit?
 • Een beschrijving die laat zien dat het project of de activiteit past bij (1 van) de doelen van het Uitvoeringsprogramma Studentenstad gemeente Maastricht 2023-2026.

Vraagt u voor het eerst de subsidie aan? Stuur dan ook de volgende documenten mee.

Als u minder dan 10.000 euro subsidie vraagt:

 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten

Als u 10.000 euro of meer subsidie vraagt:

 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten
 • het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van vorig jaar
 • Binnen 8 weken na een complete aanvraag laten we weten of uw (studenten)organisatie de subsidie krijgt.