Sociaal Team

Iedereen kent momenten dat men het even niet meer weet, het thuis of in het gezin wat minder gaat, zich eenzaam voelt of bepaalde dagelijkse handelingen wat minder goed gaan. U heeft behoefte aan ondersteuning maar weet niet welke eerste stap uzelf kunt zetten. Dan kan het Sociaal Team u op weg helpen!

Het Sociaal Team is een team waarbij verschillende deskundigen zeer nauw samen werken. Dat heeft als voordeel dat zij voor veel vragen goede adviezen kunnen geven. Als zij het antwoord niet weten, schakelen zij hun netwerk in. Het kan ook zijn, dat er binnen de buurt mensen wonen die dezelfde vraag hebben. Of die elkaar zouden kunnen helpen. Of groepen mensen die al samen iets hebben opgezet. Het Sociaal Team kan die mensen en groepen met elkaar in contact brengen.

In Maastricht zijn 8 sociale teams actief. Elk team is zowel telefonisch, digitaal als persoonlijk te bereiken. Naast inloopmomenten zijn de sociale teams ook bereikbaar via hun aanmeldspreekuur.

Contact

Heeft u een vraag voor een Sociaal Team? Stel de vraag via het formulier op www.sociaalteammaastricht.nl. Woont u in een andere buurt? Neem dan gewoon contact op met het Sociaal Team dat het dichtst bij u in de buurt zit. 

Teams 

 • Caberg-Malpertuis (en Pottenberg, Frontenkwartier en Brusselsepoort)
  T: 06 27 85 04 05
  www.facebook.com/STCabergMalpertuis
  Geopend: elke woensdag van 15.00 tot 16.30 uur bij de Romein, Potteriestraat 30 en elke donderdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Wiemerink, Spinetlaan 25
 • Daalhof (en Belfort, Hazendans, Campagne en Wolder)
  Geopend in de even weken van 14.00 tot 15.00 uur in Huiskamer Daalhof (Aureliushof 160)
  T: 06 15 30 96 53
  www.facebook.com/sociaalteamdaalhof
 • De Heeg (en Eyldergaard, Heer, Vroendaal, Heugemerveld, Randwyck en Heugem)
  T: 06 15309537
  www.facebook.com/STDeHeeg
  Geopend: elke donderdag van 09.00 tot 11.00 uur in Koffiehuis ’t Heegeneerke in De Boeckel (Roserije 410).
 • Limmel-Nazareth (en Beatrixhaven, Meerssenhoven, Borgharen en Itteren)
  T: 06 46 00 36 24
  www.facebook.com/sociaalteamlimmelnazareth
  Geopend: elke maandag en woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur bij de Kasteel Schaloenstraat 54
 • Mariaberg (en Blauwdorp, Biesland en Trichterveld)
  T: 06 21 12 88 39
  www.facebook.com/sociaalteammariaberg
  Geopend: elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur in Buurtcentrum Mariaberg (Anjelierenstraat 35).
 • Wittevrouwenveld/Wyckerpoort (en Amby en Scharn)
  T: 06 27 85 05 04
  www.facebook.com/sociaalteamwittevrouwenveldwyckerpoort
  Geopend: elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in Voltastraat 50 en iedere donderdag van 09.30 tot 10.30 uur bij Aandacht en Zorg, Ambyerstraat 78.
 • Malberg/Boschpoort
  T: 06 46 88 79 57
  www.facebook.com/sociaalteammalbergboschpoort
  Geopend: elke donderdag van 09.00 tot 12.00 uur in het Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70.
 • Centrum (en Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier, Boschstraatkwartier, Wyck, Céramique, Sint Maartenspoort, Villapark, Jekerdal en Sint Pieter)
  T: 06 46 83 04 24
  www.facebook.com/sociaalteamcentrum 
  Geopend: 
  • eerste maandag van de maand inloopspreekuur ST Centrum Locatie BBOOST Zwanenstraat 2 van 15.00 - 16.00 uur
  • tweede dinsdag van de maand inloopspreekuur ST Centrum locatie Buurthuis Sint Pieter, Pastoor Kribsweg 14A van 14.00 - 15.00 uur
  • derde donderdag van de maand inloopspreekuur ST Centrum Locatie The Masters, Hoogbrugstraat 57 van 15.00 - 16.00 uur.