Evenementen

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij, zorgen voor extra bestedingen en werkgelegenheid bij de winkels en horeca in de stad, en bepalen ook mede het imago van Maastricht als een stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Evenementenkalender

Voor de evenementenkalender zie http://www.vvvmaastricht.nl/agenda.html