Evenementen in Maastricht

Met het Jaarprogramma Evenementen wordt bepaald waar en wanneer in Maastricht welke type evenementen kan plaatsvinden. Om dat te bepalen wordt nadrukkelijk gelet op de leefbaarheid in de stad. Verder krijgen evenementen die in hoge mate bijdragen aan het imago van Maastricht voorrang. Maar ook de grote evenementen die al langere tijd op het Vrijthof worden gehouden, hebben een prominente plek in het jaarprogramma.

De gemeenteraad van Maastricht heeft de wens uitgesproken om de evenementen zoveel als mogelijk te spreiden over de gehele stad. Vandaar dat nieuwe evenementen het liefst gekoppeld worden aan gebieden buiten het centrum, zoals Sphinxkwartier, Tapijn en de Groene Loper. Maar er wordt ook gekeken naar voor wie een nieuw evenement bedoeld is. Om het Jaarprogramma Evenementen nog beter te laten aansluiten op de inwoners van Maastricht, staan evenementen voor jongeren, studenten, creatieven en internationals hoog op het verlanglijstje.

Het college van burgemeester en wethouders stelt ieder jaar in december het Jaarprogramma Evenementen voor het komende jaar vast. Het meest recente jaarprogramma vindt u in agendavorm op de Stadsagenda van Thuis in Maastricht.

Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij, zorgen voor extra bestedingen bij winkels en horeca in de stad en voor werkgelegenheid. Evenementen kunnen ook een negatieve kant hebben. Denk aan geluidsoverlast. Daarom heeft de gemeente een afgewogen beleid ontwikkeld met balans tussen positieve en negatieve effecten. Lees meer over het Evenementenbeleid van de gemeente Maastricht.