Open data platform gemeente Maastricht

Ruimte en infrastructuur

  • Belparkeer automaten
  • Hondenlosloopgebieden
  • Stembureaus
  • Straatnamenverklaring

  bekijk

  Zie ook

  Cultuur en recreatie

  • Japanse prenten
  • Gemeentelijke monumenten
  • Kunst in de openbare ruimte

  Bekijk

  Open data

  Dit is het open data platform van de gemeente Maastricht. Hierop vindt u de data van gemeente Maastricht die aangemerkt zijn als open data. Onze open data zijn gegevens die:

  • verzameld zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd zijn met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
  • voldoen aan open standaarden;
  • door een computer kunnen worden gelezen.

  Vragen en verzoeken
  Zoekt u een dataset die u hier niet kunt vinden? Of heeft u een andere vraag over onze open data? Neem dan contact met ons op. 

  Neem contact op

  Privacy

  De gemeente Maastricht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en bedrijven. Geen van de data aangeboden op deze website bevatten persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. 

  Disclaimer

  De inhoud van deze open data portal is met zorg samengesteld. De gemeente Maastricht biedt geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat of actueel zijn. De gemeente Maastricht sluit alle aansprakelijkheid uit voor de correctheid van deze informatie of directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze datasets.