Websites met datasets

Op de volgende sites staan datasets die mogelijk interessant zijn voor u.

Maastricht in Cijfers: een combinatie gegevens van de gemeente, CBS, Agentschap NL en meer.

www.maastricht.buurtmonitor.nl: alle relevante informatie over de Maastrichtse buurten op basis van stads- en buurtpeilingen. 

www.onderzoeksbanklimburg.nl: onderzoeken uitgevoerd door verschillende opdrachtgevers (gemeente Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Provincie Limburg en GGD Zuid Limburg). 

www.etil.nl: onderzoeken uitgevoerd door regionaal economisch onderzoeksbureau Etil dat werkt voor overheden, instellingen en bedrijfsleven. Ook voor Maastricht is hier data terug te vinden zoals het vestigingsregister, aantal bedrijven op buurtniveau, Maastricht aan het werk etc. Deze informatie is niet direct beschikbaar als open data. Voor sommige onderdelen is een inlog noodzakelijk. Van sommige datasets zijn .csv bestanden te downloaden (bijvoorbeeld personeelsmonitor).