A2 Maastricht

Speerpunten van het project zijn onder andere: verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, leefbaarheid in de omgeving en het bieden van nieuwe kansen voor A2 buurten.

In 2003 zijn het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen begonnen met de voorbereidingen voor een totaalplan voor stad en snelweg, voor voetgangers, fietsers en automobilisten, voor inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en stadsontwikkeling. 

Dit integraal gebiedsontwerp:

  • verbetert de bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2;
  • verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in omliggende buurten;
  • biedt nieuwe kansen voor A2-buurten, door stedelijke vernieuwing en opheffing van barrières.

In uitvoering

Sinds 2010 is het project de Groene Loper voor A2 Maastricht in uitvoering. 2011 was het jaar van de voorbereidende werkzaamheden door bouwer Avenue2. Met onder andere het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats. In 2012 is begonnen met de daadwerkelijke bouw van de A2-tunnel en de ombouw van knooppunt Kruisdonk. In totaal worden er 21 kunstwerken zoals tunnels, viaducten en fly-overs voor A2 Maastricht gebouwd. 

Nog niet klaar

2014 was een druk jaar voor A2 Maastricht. Twee zog. ‘betontreinen’ werkten in rap tempo vanuit het noorden en zuiden naar elkaar toe. Medio december kon de betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel worden afgerond. Maar het werk is nog lang niet klaar. Er is nog twee jaar nodig om de tunnel af te bouwen en in te richten.

De planning voor de laatste twee jaar blijft er een op het scherpst van de snede. Naar verwachting verdwijnt het verkeer eind 2016 tussen Geusselt en het Europaplein ongeveer 2,3 kilometer onder de grond. De hoeveelheid voertuigen bovengronds neemt daardoor met maar liefst 80% af. De tunnel krijgt vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. De onderste twee buizen zijn voor het doorgaand verkeer. De bovenste twee voor het regionale- en bestemmingsverkeer.  

Op de hoogte blijven?

Actualiteiten kunt u volgen via www.a2maastricht.nl. U kunt zich hier ook abonneren op de wekelijkse digitale voortgangsberichten. Ga daarvoor naar Meer weten > Voortgangsberichten. 

Heeft u een vraag over A2 Maastricht? Wilt u een melding doen of heeft u een klacht? Bel dan met de Servicelijn Maastricht Oost via (043) 350 71 50. Of maak gebruik van het invulformulier op www.a2maastricht.nl/servicelijn

Beoordeel deze pagina