Werkzaamheden aan de Ambyerstraat-Noord

In Amby wordt op verschillende plekken gewerkt tot in het voorjaar van 2015. De Ambyerstraat-Noord wordt bijvoorbeeld dit jaar nog flink onder handen genomen. De straat wordt nu al aangepast op de toekomstige verkeersstructuur van Amby, zoals vastgelegd in het Verkeersplan Amby. De plannen zijn op 11 maart 2014 gepresenteerd aan de buurt. De werkzaamheden vinden plaats in 2 fases. 

Fases

In november 2014 begint de herinrichting van fase 1 van de Ambyerstraat-Noord. Fase 1 is het gedeelte vanaf de kerk tot aan het Lindenplein. De herinrichting is voorzien in het verkeersplan Amby om de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de Ambyerstraat-Noord te verbeteren. In het verkeersplan is de uitvoering van de herinrichting voorzien in 2012. De herinrichting van de Ambyerstraat-Noord staat echter op gespannen voet met de realisering van de ondertunneling en alles wat daarmee samenhangt. In feite zou hier pas gewerkt kunnen worden nadat de ondertunneling gereed is. Het uitstellen van het onderhoud tot na het gereedkomen van de ondertunneling in 2017 is niet verantwoord, daarom gaan we nu aan de slag.

In 2015/2016 volgt fase 2 vanaf het Lindenplein tot aan de fietsoversteek.

Werkzaamheden

Het centrumgedeelte van de Ambyerstraat-Noord tussen kerk en het Acaciapad krijgt een meer dorpskarakter. Dit karakter wordt versterkt door het toepassen van gebakken klinkers op de rijbaan en trottoirs. De rijbaan wordt versmald door parkeervakken op het trottoir te realiseren. Hierdoor hoeven fietsers niet meer om auto’s heen te slingeren en is de afstand tot openslaande portieren groter. Hierdoor wordt fietsen over de Ambyerstraat-Noord prettiger. Vanaf het Acaciapad wordt de rijbaan uitgevoerd in asfalt met rode fietsstroken. De trottoirs worden uitgevoerd in gebakken klinkers, zodat de Ambyerstraat-Noord een samenhangend geheel wordt. Ook in dit deel verschuiven geparkeerde auto’s van de rijbaan naar het trottoir. Ter hoogte van het Severenplein verdwijnt de middengeleider met bomen. In plaats daarvan wordt het Severenplein vergroot en komt er meer ruimte voor trottoir en groen ter hoogte van de woningen 64 tot en met 70, waar ook nieuwe bomen worden gepland. Tegelijkertijd wordt de Loginastraat voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast verschuift een aantal snelheidsremmende maatregelen naar andere plaatsen in de straat. Ook wordt het schuinparkeren dat de bewoners zelf hebben ingevoerd, op een veilige wijze gefaciliteerd. Ook het asfalt van de rijbanen rondom het Severenplein wordt in deze periode vernieuwd.

Planning

Op 13 oktober 2014 beginnen de werkzaamheden aan de Loginastraat, het Severenplein en de Ambyerstraat-Noord. Op de Ambyerstraat-Noord en de Longinastraat is tijdens de werkzaamheden geen doorgaand verkeer mogelijk.

Gevolgen voor verkeer en bereikbaarheid

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Westrand en de Gravenstraat. Verkeer met bestemming Amby kan via noord en zuid de wijk in via omleidingsroute.
Buslijnen van Veolia worden omgeleid via de Van Goghstraat, de Cramer van Brienenstraat en het Severenplein. Tunnel Severenstraat is afgesloten.
De winkels in Amby blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Afstemming met werkzaamheden Terblijterweg

De werkzaamheden in Amby vallen enkele weken samen met werkzaamheden aan de Terblijterweg. Op de Terblijterweg kunt u daarvan hinder ondervinden.