Bouwprojecten Heer

In de Maastrichtse wijk Heer staan negen (bouw)projecten op de planning. Het betreft de sloop van ongeveer 120 verouderde woningen, opwaardering van 28 woningen, nieuwbouw van bijna 200 nieuwe duurzame en grotendeels levensloopbestendige woningen, verbetering van de (regen)waterhuishouding, vergroening en verplaatsing van sportvelden. Totale investeringskosten: bijna 40 miljoen euro. Gedragen door Woningstichting Maasvallei, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Bouwbedrijven Jongen.

De planning

  • Sloop sportzaal Petrus Bendenplein en begin aanleg waterbuffer Petrus Bandenplein: tweede helft 2015
  • Aanleg uitbreiding sportveld Laan in den Drink: 2016
  • Afbouw Demerthof: voor eind 2015
  • Planontwikkeling herbestemming voetbalvelden Akersteenweg is momenteel gaande. Het begin van de bouwactiviteiten (onder voorwaarde van een haalbaar plan) is voorzien in 2017.