Bouwprojecten Heer

In de Maastrichtse wijk Heer staan negen (bouw)projecten op de planning. Het betreft de sloop van ongeveer 120 verouderde woningen, opwaardering van 28 woningen, nieuwbouw van bijna 200 nieuwe duurzame en grotendeels levensloopbestendige woningen, verbetering van de (regen)waterhuishouding, vergroening en verplaatsing van sportvelden. Totale investeringskosten: bijna 40 miljoen euro. Gedragen door Woningstichting Maasvallei, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Bouwbedrijven Jongen.

De sportzaal is gesloopt en de waterbuffers op het Petrusbandenplein en Aan de Joseph Bechlaan zijn gerealiseerd. In Laan in den Drink zijn 2 kunstgrasvelden en een parkeerterrein aangelegd.