Buitengoed Geul & Maas

Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en (her)ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het Buitengoed. 

Het doel van het Buitengoed Geul & Maas, als hart van het gebied, is het op een duurzame wijze ontwikkelen, door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken. Daardoor ontstaat een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners! 

Het verhaal van het Buitengoed Geul & Maas wordt verteld door de verschillende elementen zelf. Elementen zoals: water, mergel, landschap, beheer door begrazing, ecologie, educatie, historie, landgoederen, parken, stedelijke invloedsferen, stations, activiteiten door buurtbewoners en gebruikers die genieten van deze omgeving. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u via www.buitengoedgeulmaas.nl.