Internationaal busstation Meerssenerweg

Sinds 2016 wordt het Kiss+Ride parkeerterrein aan de Meerssenerweg gebruikt als bushalte voor internationale bussen. Op dit terrein halteren Flix-, IC, Eurolines en KLM bussen. Het aantal bussen is de afgelopen jaren toegenomen.

Er is te weinig ruimte voor de bussen en er zijn onvoldoende voorzieningen (voor bijvoorbeeld afval). Daarom is er besloten om op een andere plek aan de Meerssenerweg een nieuw busstation in te richten. Het busstation blijft aan de Meerssenerweg maar schuift op in noordelijke richting naar het voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. Daar is voldoende ruimte om een busstation in te richten.

De halte bij het Kiss+Ride terrein vervalt per 1 mei 2019. Voor de periode tussen 1 mei 2019 en de openstelling van het nieuwe busstation wordt samen met de betreffende busmaatschappijen gezocht naar een tijdelijke oplossing.

Het is de ambitie om het centraal station te ontwikkelen naar een internationaal knooppunt en daar horen ook de internationale bussen bij. In het coalitieakkoord 2018-2022 is dan ook vastgelegd dat de bouw van een nieuw internationaal busstation aan de oostzijde van het station dient plaats te vinden.

Planning (planning is naar huidige inzichten en kan wijzigen)

 • 31 oktober 2018: inloopavond
 • 7 november 2018: collegebesluit
 • 11 december 2018: stadsronde
 • 15 januari 2019: raadsronde
 • 29 januari 2019: raadsbesluit
 • januari-maart 2019: financiële besluitvorming, bestek en aanbesteding
 • 28 maart 2019: inloopavond
 • april-juli 2019: uitvoering, bouw busstation

De huidige planning is om in 2019 het nieuwe busstation aan te leggen. In 2018 zijn er gesprekken geweest met enkele omwonenden en er hebben informatieavonden plaatsgevonden. Samen met omwonenden is gekeken naar een ontwerp voor het busstation. Op 31 oktober 2018 was een inloopavond bij BS De Letterdoes in Wyckerpoort. De presentatie en informatiepanelen kunt u in de rechter kolom van deze pagina downloaden.

Op donderdagavond 28 maart 2019 zal er een inloopavond plaatsvinden. Meer informatie volgt binnenkort via deze pagina.

 

  Op de hoogte blijven?

  Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving@maastricht.nl.

  Klachten of vragen over Flix-bussen?

  Heeft u vragen of klachten over Flix-bussen die halteren aan de Meerssenerweg? Noteer datum, tijd en kenteken en stuur een bericht naar: vergunningen@flixbus.nl