Internationale bushalte Meerssenerweg

Sinds 2016 wordt het Kiss+Ride parkeerterrein aan de Meerssenerweg gebruikt als bushalte voor internationale bussen. Op dit terrein halteren Flix-, IC, Eurolines en KLM bussen. Het aantal bussen is de afgelopen jaren toegenomen.

Er is te weinig ruimte voor de bussen en er zijn onvoldoende voorzieningen (voor bijvoorbeeld afval). Daarom is er besloten om op een andere plek aan de Meerssenerweg een nieuwe bushalte in te richten. De bushalte blijft aan de Meerssenerweg maar schuift op in noordelijke richting naar het voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. Daar is voldoende ruimte om een bushalte in te richten.

Het is de ambitie om het centraal station te ontwikkelen naar een internationaal knooppunt en daar horen ook de internationale bussen bij. In het coalitieakkoord 2018-2022 is dan ook vastgelegd dat de bouw van een nieuwe internationale bushalte aan de oostzijde van het station dient plaats te vinden.

Tijdelijke bushalte mei-december 2019

De halte bij het Kiss+Ride terrein vervalt per 1 mei 2019. Voor de periode tussen 1 mei 2019 en de openstelling van de nieuwe bushalte (december 2019) wordt tijdelijk een bushalte ingericht aan de Groene Loper ter hoogte van het Green043 Bikepark. Op deze plek halteren IC, Eurolines en KLM bussen.

FlixBussen halteren van 1 mei 2019 tot opstenstelling van de nieuwe bushalte (december 2019) aan de Maasboulevard in de buurt van de Graanmarkt.

Kijk voor meer informatie op de website van Maastricht Bereikbaar.

Planning (planning is naar huidige inzichten en kan wijzigen)

 • 31 oktober 2018: inloopavond
 • 7 november 2018: collegebesluit
 • 11 december 2018: stadsronde
 • 15 januari 2019: raadsronde
 • 29 januari 2019: raadsbesluit
 • januari-maart 2019: financiële besluitvorming, bestek
 • 28 maart 2019: inloopavond
 • maart-april 2019: looptijd procedure
 • april-juni 2019: aanbesteding
 • juli-oktober 2019: uitvoering, bouw bushalte
 • november-december 2019: ingebruikname bushalte

De huidige planning is om in 2019 de nieuwe bushalte aan te leggen. In 2018 zijn er gesprekken geweest met enkele omwonenden en er hebben informatieavonden plaatsgevonden. Samen met omwonenden is gekeken naar het ontwerp. Op 31 oktober 2018 en op 28 maart 2019 waren inloopavonden bij BS De Letterdoes in Wyckerpoort. De presentatie en informatiepanelen kunt u in de rechter kolom van deze pagina downloaden.

 

  Op de hoogte blijven?

  Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving@maastricht.nl.

  Klachten of vragen over Flix-bussen?

  Heeft u vragen of klachten over Flix-bussen die halteren aan de Meerssenerweg? Noteer datum, tijd en kenteken en stuur een bericht naar: vergunningen@flixbus.nl