Internationaal busstation Meerssenerweg

Sinds 2016 wordt het Kiss+Ride parkeerterrein aan de Meerssenerweg gebruikt als bushalte voor internationale bussen. Op dit terrein halteren Flix-, IC, Eurolines en KLM bussen. Het aantal bussen is de afgelopen jaren toegenomen.

Er is te weinig ruimte voor de bussen en er zijn onvoldoende voorzieningen (voor bijvoorbeeld afval). Daarom is er besloten om op een andere plek aan de Meerssenerweg een nieuw busstation in te richten. Het busstation blijft aan de Meerssenerweg maar schuift op in noordelijke richting naar het voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. Daar is voldoende ruimte om een busstation in te richten.

Het is de ambitie om het centraal station te ontwikkelen naar een internationaal knooppunt en daar horen ook de internationale bussen bij. In het coalitieakkoord 2018-2022 is dan ook vastgelegd dat de bouw van een nieuw internationaal busstation aan de oostzijde van het station dient plaats te vinden.

Planning (planning is naar huidige inzichten en kan wijzigen)

De huidige planning is om in 2019 het nieuwe busstation aan te leggen. In 2018 zijn er gesprekken geweest met enkele omwonenden en er hebben informatieavonden plaatsgevonden. Samen met omwonenden is gekeken naar een ontwerp voor het busstation.

 • 7 november 2018: collegebesluit
 • 11 december 2018: stadsronde
 • 15 januari 2019: raadsronde
 • 29 januari 2019: raadsbesluit
 • januari-maart 2019: financiële besluitvorming, bestek en aanbesteding
 • april-juli 2019: uitvoering, bouw busstation

Op 31 oktober 2018 was een inloopavond bij BS De Letterdoes in Wyckerpoort. De presentatie en informatiepanelen kunt u in de rechter kolom van deze pagina downloaden.

  Op de hoogte blijven?

  Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving@maastricht.nl.

  Klachten of vragen over Flix-bussen?

  Heeft u vragen of klachten over Flix-bussen die halteren aan de Meerssenerweg? Noteer datum, tijd en kenteken en stuur een bericht naar: vergunningen@flixbus.nl