Fiets- en scooterstalling centraal station

De gemeente Maastricht gaat een ondergrondse fiets- en scooterstalling bouwen onder het Stationsplein. Op 9 juni 2015 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. We gaan er voorlopig van uit dat we kunnen beginnen met bouwen in het voorjaar van 2016. De bouw zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Eind 2017 moet de stalling klaar zijn. Rond het station zijn meer fietsparkeerplaatsen nodig. Nu zijn er ongeveer 2.500 plekken. In 2030 zijn er in de hele stationsomgeving 4.000 fietsstallingsplekken nodig. Ook moet er ruimte komen om scooters te stallen. Hoe en waar deze plekken moeten komen is een ingewikkeld vraagstuk door de beperkte ruimte bij het station.

Ondergrondse oplossing

Er zijn 40 verschillende mogelijkheden onderzocht. Een ondergrondse fietsenstalling voor ongeveer 3.000 plekken onder het stationsplein aan de kant van Wyck blijkt de beste oplossing. De ingang tot de stalling komt te liggen in de middenberm van de Stationsstraat. De eerste 24 uur kan er gratis gestald worden. Indien er langer dan 24 uur gestald wordt, geldt een gangbaar tarief.

Uitbreiding oostzijde

Met ingang van maandag 28 september 2015 vervallen de parkeerplaatsen voor auto’s aan de Meerssenerweg tussen de Passerel en de Professor Roerschstraat aan de zijde van het spoor. Deze ruimte is nodig voor de inzet van bussen tijdens werkzaamheden op het spoor. De parkeerplaatsen zijn tot aan het einde van 2017 niet meer beschikbaar. Aan de Meerssenerweg wordt ook de huidige fietsstalling van 350 plaatsen verdubbeld. Prorail begint op 19 oktober 2015 met de uitbreiding van de fietsstalling. Deze werkzaamheden duren tot 18 december 2015.

Planning

Op 25 juni 2015 is er een informatiebijeenkomst geweest in de L’Empereur. Hier zijn filmbeelden gepresenteerd zoals het er tijdens de bouw ongeveer uit zal komen te zien. Ook zijn panelen getoond met informatie over de planning, de bestemmingsplanprocedure, de verrichte onderzoeken, de beoogde bouwtechniek en fasering, het ontwerp en het verkeersplan. Deze zijn hiernaast te downloaden.