Gezondheidscentrum Heer

Luchtfoto gezondheidscentrum heer

Op dit moment worden de plannen voorbereid voor de vestiging van een gezondheidscentrum bij de rotonde Einsteinstraat – Burgemeester Kessensingel; naast gemeenschapshuis Aen de Wan. In dit centrum komen huisartsen en een apotheek. Ook is er plek voor studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding. Om dit plan te kunnen realiseren is er een wijziging nodig van het huidige bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan is afgelopen voorjaar vastgesteld. Het digitale plan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. De bronbestanden zijn digitaal beschikbaar. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen. 

Planning

Tekening Gezondheidscentrum Heer

Inmiddels is begonnen met het aanbrengen van een fundering. Eind 2015/begin 2016 wordt het nieuwe gezondheidscentrum aan de Einsteinstraat in gebruik genomen. 

Waarom komen er gezondheidscentra in Maastricht?

In de structuurvisie 2030 staat dat er een goed netwerk van voorzieningen moet zijn. Een gezondheidscentrum is zo’n voorziening. Er komen in Maastricht ongeveer 15 van zulke gezondheidscentra, waar huisartsen samen met apotheken, soms tandartsen en fysiotherapeuten gevestigd zijn. Deze centra moeten goed bereikbaar zijn (lopend, met de fiets, auto of openbaar vervoer). Ook willen we ze bij voorkeur in het hart van de wijk bij andere voorzieningen (winkels, scholen of buurthuizen).