Herinrichting Koningsplein/Oranjeplein

De herinrichting van de openbare ruimte aan het Koningsplein en Oranjeplein is klaar. 

De ondertunneling van de A2 en de aanleg van de bovengrondse Groene Loper boden de gemeente een uitgelezen kans om het Koningsplein en Oranjeplein te veranderen in een groen ‘Koning Oranje park’ met ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren.

De gemeente heeft in 2015 buurtbewoners opgeroepen om wensen en ideeën te bedenken voor de openbare ruimte. Met een delegatie van buurtbewoners is de Klankbordgroep Ontwerp Koning/Oranjepark opgericht en is er samengewerkt aan het ontwerp. De gemeente neemt de aanleg van het park en de infrastructuur voor haar rekening. En voor de organisatie en financiering van de aanvullende ideeën van de bewoners is vanuit de klankbordgroep de Stichting Stadspark Maastricht-Oost opgericht. Vier jaar later is de herinrichting van de openbare ruimte aan het Koningsplein en Oranjeplein klaar. Het groen en de infrastructuur is aangelegd en het bevrijdingsmonument van Charles Eyck is gerestaureerd.

Over de stichting en de middelen

De stichting is sinds de oprichting bezig geweest om ideeën inhoudelijk te concretiseren en aanvullende middelen te vergaren. Een bidbook is opgesteld en meer dan 500 bedrijven en 16 stichtingen werden benaderd en diverse fundraisingactiviteiten en buurtactiviteiten hebben plaatsgevonden. In het bidbook werden fysieke voorzieningen opgenomen die de stichting nodig achtte om het park ‘tot leven’ te brengen. Dat zijn:

  • een beeldbepalend speelkunstwerk; 
  • speeltoestellen;
  • een waterelement;
  • een beweegtuin voor jong en oud.

Ondanks alle harde werk en inspanningen zijn er niet genoeg financiële middelen opgehaald om alles te kunnen realiseren. Daarom heeft de stichting aan de gemeente om extra hulp gevraagd. Als tegenpresentatie hebben ze toegezegd zich meerjarig in te zetten om het park en de bewoners van de omringende wijken samen te brengen.

Goed nieuws

Wethouder Gert-Jan Krabbendam heeft goed nieuws: “Het college heeft besloten om het financiële gaatje te dichten. We nemen het aanbod van de stichting aan." Het college zet extra middelen, aangevuld met de al gereserveerde middelen voor de cofinanciering van de inrichting Oranjeplein/Koningsplein tot nieuw ‘stadspark’, in voor een beeldbepalend speelkunstwerk, meerdere speeltoestellen, een waterelement en een beweegtuin. Ook zal het college haar medewerking verlenen aan de komst van een paviljoen op het Oranjeplein.

"Jaren geleden was dit een plek waar je niet graag wilde vertoeven. Nu wordt het park ingericht naar de wensen van de bewoners", aldus de wethouder.

Feestelijke opening

Met het aansteken van het vuur bij het Bevrijdingsmonument is het Stadspark Maastricht Oost officieel geopend op 16 juni. “Vóór de ondertunneling van de A2 was het enkel decor, nu is het groen het cement van de samenleving”, aldus wethouder Gert-Jan Krabbendam. De marktkraampjes, muziek en gezelligheid deden zaterdag 16 juni de rest. 

Restauratie bevrijdingsmonument

Het monument is - niet zoals eerst werd voorgesteld - verplaatst. Het is volledig gerestaureerd. In de collegenota van juni 2017 over het bevrijdingsmonument en de herinrichting staat meer uitleg.