Herinrichting stationsomgeving

Op 6 juni 2017 is het raadsbesluit vastgesteld rondom de herinrichting van de stationsomgeving.

Het parkeren langszij en het parkeren op de middenberm in de Stationsstraat (tot aan Wilhelminasingel) wordt opgeheven. Daarmee ontstaan bredere trottoirs met mogelijkheden voor gevelterrassen. Er wordt één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein ontstaat.

Op 24 oktober 2017 en 19 februari 2018 hebben inloopbijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden plaatsgevonden.In de bewonersbrief van februari 2018 leest u meer over de planning van de werkzaamheden in de stationsomgeving.

Planning op hoofdlijnen

Sinds februari zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van gasleidingen. Rasenberg Infra is op 22 mei gestart met de eerste werkzaamheden in het stationsgebied. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met eind november. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Hieronder een globaal overzicht van wanneer er op welke plek wordt gewerkt.

  • mei – begin augustus: noord- en zuidzijde Stationsstraat, busstation
  • augustus: busstation (noordzijde) en middenberm Stationsstraat
  • eind augustus - begin september: busstation (zuidzijde)
  • september: westzijde Parallelweg, (middenberm) Stationsstraat
  • eind september - eind oktober: oost- en westzijde Spoorweglaan
  • begin oktober - eind november: Stationsplein, busstation en asfalteren Spoorweglaan, Stationsstraat en Parallelweg
  • november: afrondende werkzaamheden zoals het planten van bomen, afwerking bestrating en het plaatsen van bebording en meubilair

Vragen over de werkzaamheden?

U bent elke maandag- en donderdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur welkom in de bouwkeet van Rasenberg. De bouwkeet vindt u op Stationsplein (zuidzijde hoofdingang stationsgebouw).

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving@maastricht.nl.