Keersluis Borgharen

Na de zomervakantie 2015 start aannemer BESIX in opdracht van Rijkswaterstaat met de aanleg van de nieuwe keersluis Limmel bij Borgharen. De nieuwe keersluis in het Julianakanaal bij Maastricht komt in de plaats van de huidige sluis. Deze beschermt het achterland tegen hoogwater bij Maastricht en vormt de poort tot de Maasroute die beter bereikbaar wordt gemaakt voor grotere schepen.

Keersluis Limmel is het eerste waterproject met een DBFM-contract. Hierbij doet de aannemer BESIX niet alleen de bouw, maar ook het ontwerp, de financiering en het onderhoud. Rijkswaterstaat is opdrachtgever. De oplevering is in 2018. 

Planning

De eerste werkzaamheden starten na de zomervakantie 2015. In het najaar wordt er een tijdelijke fietsbrug geplaatst zodat snel en langzaam verkeer meteen gescheiden is voor de veiligheid. Het jaagpad aan de westzijde van het Julianakanaal wordt verlegd tijdens de werkzaamheden en blijft open. In de eerste helft van 2017 is de nieuwe keersluis gereed en vinden er testen plaats. In 2018 moeten de werkzaamheden gereed zijn en is de oude sluis gesloopt. 

Torens blikvanger nieuwe sluis

Het nieuwe keermiddel krijgt 2 cilindrische torens en een stalen hefdeur. Er zit een afstand van 18 meter tussen de nieuwe brug en het nieuwe keermiddel. Over de nieuwe brug loopt straks een bredere weg met ruimere op- en afritten. Ook komt er een vrijliggend fietspad met gescheiden fietsstroken. Dat betekent meer veiligheid en gemak voor het auto- en fietsverkeer dat dagelijks het Julianakanaal oversteekt. De pijlers in het midden van het kanaal verdwijnen. Hierdoor kunnen er bredere schepen door zonder dat het kanaal verbreed wordt. De Kanjelbeek gaat onder het kanaal door. Pas als het nieuwe keermiddel is gerealiseerd wordt de oude sluis gesloopt. Dat geldt ook voor de huidige brug.

Toekomstige binnenvaart

Grotere binnenvaartschepen passen niet door de keerschutsluis Limmel bij Maastricht. Daarom vervangt Rijkswaterstaat deze circa 80 jaar oude sluis in het Julianakanaal door een nieuwe, bredere keersluis. Hiermee bereiken we:

  • een beter bevaarbare Maasroute van Weurt tot Maastricht voor grotere binnenvaartschepen
  • dat deze vaarroute een volwaardig deel van het internationale vaarwegennet wordt
  • een doorgang voor grotere scheepvaart (klasse Vb) van 190 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepgang van 3,5 meter 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat via www.rijkswaterstaat.nl/keersluislimmel.