Martinushuis

Het Martinushuis aan de Hoogbrugstraat 42 krijgt een nieuwe maatschappelijke functie. Het Elisabeth Strouven Fonds, The Masters en de gemeente ontwikkelen hier een woonconcept voor 21 jongeren. Daarnaast gaat het Martinushuis een buurtfunctie vervullen waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en buurtbewoners gebruik kunnen maken van de diensten en services die er worden aangeboden. Als alles volgens planning verloopt, wordt hetgeheel gerenoveerde pand in juli 2019 opgeleverd.

Verbouwing

Daarvoor wordt het pand momenteel sinds eind 2018 verbouwd. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op dit moment worden het stuc- en tegelwerk aangebracht en nieuwe installaties aangelegd. Voor de totale verbouwing is RO groep Zuid BV verantwoordelijk als hoofdaannemer.

Informatie bouwwerkzaamheden

Wilt u meer informatie over de verbouwing? Mail of bel Ruud Deckers van RO groep Zuid BV, r.deckers@rogroep.nl of 06 53 96 06 08. Wilt u de bouwwerkzaamheden volgen? Bezoek het inloopspreekuur. U kunt op de volgende dagen tussen 13.00 en 14.00 uur terecht met eventuele vragen:

  • donderdag 28 februari
  • donderdag 7 maart
  • donderdag 21 maart

Doorstroomhuis

De jongeren die in het Martinushuis gaan wonen bestaan uit ‘Masters’-jongeren, studenten en jongvolwassen statushouders. Voor deze laatste groep geldt dat wanneer een statushouder 18 wordt, hij of zij zelfstandig moet gaan wonen. Vaak zijn deze jongvolwassenen nog niet klaar voor volledige zelfstandigheid. Het Martinushuis heeft voor hen de functie van ‘doorstroomhuis’. Onder begeleiding en door het samenleven en samenwerken met de andere bewoners kunnen zij stappen zetten naar volledige zelfstandigheid.

Voor de buurt

Belangrijk is de samenhang tussen de buurt en de bewoners van het Martinushuis doordat men elkaar kan ontmoeten en samen activiteiten kan organiseren. Ook worden er diensten en services aangeboden naar het voorbeeld van The Masters Services & Care. Het publieke gedeelte van het gebouw is daarom toegankelijk voor buurtbewoners. Zij worden actief betrokken bij de totstandkoming. Dat gebeurde al tijdens de inloopavond in mei 2018. De buurtbewoners worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Meer informatie of ideeën?

Wilt u meer weten of heeft u ideeën voor het publieke gedeelte van het Martinushuis? Bel of mail The Masters of procesregisseur Beleid en Ontwikkeling Marc Schmidt van de gemeente Maastricht.