Brightlands Maastricht Health Campus

De gebiedseigenaren Maastricht UMC+, Maastricht Universiteit en de gemeente Maastricht werken nauw samen met MECC Maastricht, Brightlands Maastricht Health Campus B.V. en de Provincie Limburg om het gebied binnen de campus een upgrading te geven, waardoor het verblijf- en leefklimaat worden verbeterd.  

De gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus is een belangrijk middel dat  bij moet dragen aan de verwezenlijking van de ambitie van de gemeente Maastricht om de  campus te laten doorgroeien tot een economische motor voor de stad, om de internationale  allure van Maastricht verder te versterken en om meer samenhang en betere verbindingen te  creëren in het gebied.   

Brightlands Maastricht Health Campus zal een aantrekkelijke vestigingsplek zijn voor nieuwe  bedrijvigheid en daarmee een impuls vormen voor de stedelijke en regionale economie.  

Het congrescentrum MECC Maastricht maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling. Immers een onderdeel van het MECC wordt het centrale meeting point voor alle gebruikers  en bezoekers van Brightlands Maastricht Health Campus. MECC Maastricht is daarmee de spil van een inspirerende en stimulerende campusomgeving voor (inter-)nationale topinstituten op het gebied van Life Sciences & Health.

De ideeën en ambities staan uitgebreid verwoord en verbeeld in de nieuwe structuurvisie voor dit gebied: Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus (PDF, 6,7 MB). Deze structuurvisie is 16 december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Zie Raadsbesluit d.d. 16-12-2014 Brightlands Maastricht Health Campus (PDF, 230 kB)