Brightlands Maastricht Health Campus

De gebiedseigenaren Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en Gemeente Maastricht werken nauw samen met MECC Maastricht, Brightlands Maastricht Health Campus B.V. en Provincie Limburg om het gebied binnen de campus een upgrade te geven waardoor het verblijf- en leefklimaat worden verbeterd.

De campus moet doorgroeien tot een economische motor voor de stad om zo de internationale allure van Maastricht verder versterken en meer samenhang en betere verbindingen creëren in het gebied. Aan die ambitie van de gemeente Maastricht moet de gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus een bijdragen leveren. 

Brightlands Maastricht Health Campus is een aantrekkelijke vestigingsplek zijn voor nieuwe bedrijvigheid en vormt daarmee een impuls voor de stedelijke en regionale economie.

Het congrescentrum MECC Maastricht maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling. Immers een onderdeel van het MECC wordt de centrale meeting point voor alle gebruikers en bezoekers van Brightlands Maastricht Health Campus. En daarmee de spil van een inspirerende en stimulerende campusomgeving voor (inter)nationale topinstituten op het gebied van Life Sciences & Health.

De ideeën en ambities staan uitgebreid verwoord en verbeeld in de nieuwe structuurvisie voor dit gebied: Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus (PDF, 6,7 MB). Deze structuurvisie is 16 december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Zie Raadsbesluit d.d. 16-12-2014 Brightlands Maastricht Health Campus (PDF, 230 kB)