Treinstation en P+R-terrein Maastricht-Noord

Eind 2013 werd treinstation Maastricht Noord in gebruik genomen. Reizigers kunnen gebruik maken van een overstappunt ten noorden van Maastricht voor automobilisten op de trein, bus of fiets.

Waarom?

De regio Maastricht is populair om in te wonen, werken en om te bezoeken. Het aantal mensen dat naar en binnen de regio Maastricht reist en daarmee ook het autoverkeer in de stad neemt ieder jaar alsmaar meer toe. Deze aantrekkingskracht heeft ook een keerzijde: de bereikbaarheid van de stad staat steeds vaker onder druk. Dat maakt dat Maastricht een stad is die in ontwikkeling blijft om deze bereikbaarheid te verbeteren; in 2011 werd begonnen met de aanleg van de A2 tunnel, de Noorderburg wordt nog aangepakt en worden er andere maatregelen getroffen om de overlast te beperken. 

Goed alternatief

Een goed reisalternatief is het treinstation en P+R-terrein Maastricht Noord, aan de Hoekerweg, dat eind 2013 in gebruik is genomen. Forenzen en bezoekers, die vanuit het Noorden reizen, met bestemming Maastricht kunnen gratis aan de rand van de stad parkeren en per trein of (pendel)bus naar hartje stad. 

Het nieuwe station is gerealiseerd door de gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Prorail, Veolia en Maastricht Bereikbaar en dankzij financiering van de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en het Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Het P+R-terrein is sinds de opening van de nieuwe snelwegafrit 52 (vanaf A2) en afrit 1 (vanaf A79); Beatrixhaven, goed bereikbaar.

Het terrein heeft een capaciteit van 360 verlichte parkeerplaatsen en is daarnaast goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers via diverse fiets- en wandelpaden vanuit de omgeving. Maastricht Noord is een stopplaats van de Heuvellandlijn van Veolia. Deze lijn rijdt van Kerkrade Centrum via tussenliggende stations tot in Maastricht Randwyck.

Pendelbus tussen de Boschstraat/Markt en het P+R-terrein

In het weekend, op geselecteerde topdagen en tijdens Magisch Maastricht rijdt er elk kwartier een pendelbus naar de Boschstraat/Markt. Voor 1 euro kan er op deze dagen een kaartje worden gekocht voor de trein op pendelbus. Op dit kaartje kunnen max. 5 inzittenden heen- en terug reizen naar de stad. Op dagen dat de pendelbus niet rijdt, geldt het regulier tarief. 

Voor meer informatie zie ook www.maastrichtbereikbaar.nl.

Relevante persberichten van onze partners

  • 27 februari 2012 – Prorail – Station Maastircht-Noord stap dichterbij
  • 10 januari 2012 – Prorail – bouw station Maastricht-Noord van start
  • Oktober 2011 – Provincie Limburg – Latere oplevering station Maastricht-Noord 

Bekijk meer persberichten op: http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/over-ons/persberichten

  • 21 november 2013 – Maastricht Bereikbaar - Opening station en P+R Maastricht Noord
  • 3 december 2013 – Maastricht Bereikbaar - Magisch Maastricht begint bij P+R Maastricht Noord
  • 19 december 2013 – Maastricht Bereikbaar- Hoge bezoekersaantallen voor P+R Maastricht Noord