Verkeersstudie stationsomgeving (Stad en Spoor)

Tijdens de afgelopen jaren is er al veel verkeersonderzoek in de stationsomgeving gedaan. Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de periode 2016-2017 is een gedeelte van de stationsomgeving afgesloten geweest voor doorgaand verkeer. Dit gaf aanleiding tot het indienen van een motie (7 juli 2017) door D66, GroenLinks, PvdA en SP. Het college is verzocht om zo snel als mogelijk de verkeerscirculatie rondom het station te onderzoeken en daarbij optimalisatie van de gehele structuur, het mogelijk vermijden van sluipverkeer en doorgaand verkeer waar dat niet gewenst is, na te streven en om na de vereiste inspraak tot besluitvorming en uitvoering over te gaan.

Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met verder onderzoek van de verkeersstructuur in de stationsomgeving. Wat zijn de effecten en kosten van een eventuele aanpassing van de verkeersstructuur?

Onderzoek

Het is belangrijk te weten welk verkeer zich waar en in welke mate bevindt. Is het bestemmingsverkeer of is er sprake van doorgaand sluipverkeer? Om hierover duidelijkheid te krijgen, wordt eerst een herkomst- en bestemmingsonderzoek uitgevoerd.

In het onderzoek van 2017-2018 lag de focus met name op de busroutes en in mindere mate ook op het autoverkeer. In het huidig onderzoek wordt ook rekening gehouden met de fiets en de voetganger, de consequenties van bepaalde verkeerstructuur keuzes voor de leefomgevingskwaliteit, de bereikbaarheid, openbaar vervoer kwaliteit en het economisch belang voor de stad.

Planning

  • najaar 2019: diverse onderzoeken
  • eind 2019/begin 2020: informatieavond
  • medio 2020: aanvullende onderzoeken mogelijk
  • medio/eind 2020: besluitvorming

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving@maastricht.nl.