Verkeersstudie stationsomgeving (Stad en Spoor)

Naar aanleiding van de tijdelijke verkeerssituatie (volledige afsluiting voor autoverkeer) tijdens de bouw van de fietsenstalling in de Stationsstraat is door D66, GroenLinks, PvdA en SP in juni 2017 een motie ingediend. In de motie is gevraagd om de verkeerscirculatie en de busroutering in het stationsgebied te onderzoeken. In de eerste helft van 2018 hebben diverse onderzoeken en gesprekken met buurten, ondernemers en belangenorganisaties plaatsgevonden.

Het gaat in de verkeersstudie met name om de routering van de bus en de auto-, fiets- en voetganger toegankelijkheid in de gehele stationsomgeving.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving@maastricht.nl.