Voormalige Kazerne Marechaussee - Skills in de Stad

De voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Scharnerweg is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Maastricht onderzoeken of het mogelijk is om dit pand in te zetten voor ‘Skills in de Stad’. In dit project worden als pilot  leegstaande gebouwen ingezet als leer-, werk- en woonomgeving voor jongeren die zonder schooldiploma of door andere omstandigheden moeilijk een baan vinden en aan de zijlijn staan. En dat terwijl de arbeidsmarkt veel handen kan gebruiken.

Bijeenkomst

Om deze plannen te bespreken met omwonenden, vindt er op donderdag 29 augustus een buurtbijeenkomst plaats. We gaan met buurtbewoners in gesprek over hun mening en eventuele vragen of aandachtspunten die ze hebben bij deze plannen. Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en de beoogde coaching/zorgaanbieder geven een toelichting. Lees de uitnodigingsbrief.

Planning

In het najaar verwachten het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente een overeenkomst te tekenen waarin de intentie wordt uitgesproken dat partijen onderzoeken of zij tot een samenwerking voor het concept ‘Skills in de Stad in Maastricht kunnen komen. Vervolgens kan mogelijk rond de jaarwisseling de start van de verbouwing en hiermee ook feitelijk de eerste fase van het project gestart worden.

Skills in de Stad

Nederland telt veel jongeren die zonder schooldiploma of door andere omstandigheden moeilijk een baan vinden en aan de zijlijn staan. Ook in Maastricht zijn jeugdigen die tot deze groep behoren. Deze jongeren hebben een steuntje in de rug nodig om in de toekomst aan de slag te kunnen gaan bij een bedrijf.

Met Skills in de Stad wil het Rijksvastgoedbedrijf als pilot leegstaand vastgoed inzetten als een gecombineerde leer-, werk- en woonomgeving voor deze jongeren, die daarna vervolgens makkelijker een baan kunnen vinden. Zo krijgen jongeren coaching en sociale – en praktische vaardigheden aangeleerd. De gemeente Maastricht wil samen met het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken of het mogelijk is om de Kazerne aan de Scharnerweg hiervoor geschikt te maken. Het gaat om circa 20 tot 30 jongeren per jaar die intensief worden begeleid en op deze manier aan werk worden geholpen.

Op de website van het Rijksvastgoedbedrijf vindt u meer informatie over Skills in de Stad.

Contact